ראה אור הגיליון השישי של המגזין האלקטרוני ליחסי יהודים ופלסטינים בישראל