קול קורא - סיפור מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם

 

שנה שנייה

 
מועמדות יש להגיש עד 10.1.2017 למייל efratayerday@gmail.com.
יש לצרף קורות חיים ומכתב קצר שבו תספרו על עצמכם ותסבירו את העניין שלכם בקבוצת המחקר.

רוב החוקרים העוסקים ביהודי אתיופיה אינם ממוצא אתיופי, ורוב המחקרים בתחום אינם מפרספקטיבה ביקורתית. העמדה הלא ביקורתית שעליה מושתת המחקר על יהודי אתיופיה מגבילה אותו ומקבעת את אופיו כמחקר פולקלוריסטי, מקומי וא-פוליטי המנותק מהלכי רוח אוניברסליים ומשינויים שעוברים על החברה הישראלית בכלל ועל החברה האתיופית בישראל בפרט.

אחד הביטויים הבולטים לתפיסה לא ביקורתית זו הוא שליטתו המוחלטת של הממסד על הנרטיב של העלייה מאתיופיה. נרטיב זה מוגבל לכמה סיפורי עלייה ובראשם סיפור המבצע להעלאת יהודי אתיופיה ב-1984 דרך סודן, המכונה "מבצע משה". נעדרת ממנו נקודת מבטם של העולים עצמם והוא מתעלם מחלקה של מדינת ישראל במותם של אלפים במחנות הפליטים בסודן. הנרטיב הממסדי המתחיל במבצע משה ונועד להעצים את תפקידה של המדינה בקיבוץ הגלויות, תוך התעלמות מקבוצות וממשפחות של יהודים שעלו/הגיעו באופן עצמאי מאז קום המדינה. הוא מוצג כנרטיב יחיד ודוחק הצדה סיפורים אחרים שאינם משתלבים בו או סותרים אותו.

ביטוי נוסף לחלל במחקר האקדמי על העלייה מאתיופיה הוא היעדרו של שיח על גזענות כלפי שחורים בישראל. היעדרו של ה"גזע" מן השיח האקדמי הופך כל מחקר על יוצאי אתיופיה לחסר וחלקי, שכן עלייה זו שינתה את המרחב הישראלי שינוי משמעותי. היא העלתה שוב את השאלה מיהו יהודי והאירה מחדש שאלות על גבולות הצבע של החברה היהודית – שאלות שנותרו ללא מענה אקדמי.

במכון ון ליר בירושלים פועלת זה כשמונה חודשים קבוצת לימוד ומחקר שמטרתה להרחיב את היריעה, לפתוח פתח לסיפורים אחרים ולנקודות מבט נוספות, לאתגר את הנרטיב המקובל וליצור תשתית לשיח לגיטימי על סוגיות של גזע וגזענות בתוך החברה היהודית בישראל. כדי להרחיב את מעגל המשתתפים אנו קוראים לכם, נשים וגברים יוצאי אתיופיה שסיימו תואר ראשון, בעדיפות לסטודנטים לתארים מתקדמים, לבוא ולהשתתף בקבוצת המחקר ולתרום להעשרת השיח האקדמי על יהודי אתיופיה בישראל.

המפגשים מתקיימים בימי שני אחת לחודש במכון ון ליר בירושלים. לקראת סוף שנת 2017 תקיים הקבוצה סדנה שתהיה פתוחה לציבור הרחב. חברי הקבוצה יוזמנו להעלות את דבריהם על הכתב, ועבודות נבחרות יזכו לפרסום מקוון.

  • נושאי מחקר אפשריים שיידונו בקבוצת המחקר:
  • מקומן של נשים, נערות וילדות במחנות הפליטים
  • הלבָּנָה או רב-תרבותיות: שיח האינטגרציה בהקשר האתיופי
  • החלוצים האתיופים: השנים בארץ ללא הכרה ביהדותם
  • בין קיפוח לגזענות: השיח הישראלי בין האוניברסלי למקומי
  • העלייה לארץ בהקשר הפוליטי האתיופי: מסע על רקע מלחמת אזרחים ורעב
  • בין ציונות ליהודיות ושחורות
מועמדות יש להגיש עד 10.1.2017 למייל efratayerday@gmail.com.
יש לצרף קורות חיים ומכתב קצר שבו תספרו על עצמכם ותסבירו את העניין שלכם בקבוצת המחקר.