"אופק לתקשורת הערבית": מאמרו של של ר'סאן שרבל: "המפתח של רוחאני"