דבר יו"ר חבר הנאמנים

בעונג רב הריני מציג לפני הציבור את האתר הזה, הסוקר את פעילויותיו השוטפות של מכון ון ליר בירושלים, בשם חבר הנאמנים. המכון משלב שילוב ייחודי בין מצוינות במחוזות התיאוריה לבין רלוונטיות בשדה המעשה – בכל תחומי עיסוקיו. בדרך זו הוא תורם להתפתחות חברה הוגנת וצודקת בישראל. לכבוד הוא לנו כי האופי הייחודי הזה זוכה להכרה הן ברחבי המדינה והן מחוצה לה. אני רואה בכך מתן אישור למפעלה ולשליחותה של משפחת ון ליר ושל מורשתה. לא היינו יכולים להגיע לכך לולא מנהלי המכון, צוותו ותומכיו, המפליאים לעשות במאמציהם המשותפים. יחדיו אנו מגשימים הלכה למעשה את דברי חזונו של ברנרד ון ליר: "הרווח צריך לשמש לטובת האנושות". תודה לכם על העניין ועל התמיכה הבלתי פוסקים במכון ון ליר בירושלים ובפעולותינו להבטחת עתיד החברה בישראל. הבה נוסיף לפעול בכיוון זה לקידום האנושות.

 

 

תום דה סוואן