האם אפשרי תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל / סיגל בן-ארצי, קו לחינוך 24.12.2015