מדד המגדר: ניטור אי-שוויון מגדרי בישראל

מגדר   |   נשים   |   פוליטיקה   |   ייצוג   |   שוויון   |   מדד   |   ארגוני נשים

מדד המגדר, פיתוח חדשני ופורץ דרך של שוות, הוא כלי לבחינה רחבת היקף של רמת האי-שוויון המגדרי בין גברים לנשים בישראל לאורך השנים. המדד מציג תמונה מפורטת של מצב האי-שוויון בתחומי חיים שונים – עבודה, מגדור מקצועי, השכלה, בריאות, עוני, אלימות, עוצמה פוליטית וכלכלית, תרבות ותקשורת, מעמד אישי, חלוקת זמן, אי-שוויון מגדרי במרכז מול הפריפריה, אי-שוויון מגדרי בחברה הערבית – ומאפשר לתת ציון כולל לרמת האי-שוויון המגדרי בישראל על בסיס מצרף הגורמים הקובעים את מצבן של נשים בחברה. שנת המדידה הראשונה היא 2004 והמדד ממשיך להתעדכן מדי שנה.

מדד המגדר הוא ראשון מסוגו הבוחן אי-שוויון מגדרי בתחומי חיים מרובים בתוך המדינה עצמה, לעומת מדדי מגדר אחרים המשווים בין ישראל למדינות אחרות על בסיס מספר מצומצם של משתנים. מדד המגדר מאפשר לבחון כיווני התפתחות בכל תחום ובכל מרכיב, ובו בזמן להציע תמונה כוללת של מצב האי-שוויון המגדרי בישראל. בכך נעוצה תרומתו הייחודית ועל כן הוא יכול לשמש מצפן מדיניות למקבלי החלטות ולגורמים ממשלתיים וציבוריים במדינת ישראל. מדד המגדר גם מספק לארגוני נשים ולגורמים בחברה האזרחית מצע לפעילותם לשינוי יחסי הכוח המגדריים ולקידום צדק מגדרי בישראל.

ליצירת מדד 2016 נבחרו 66 אינדיקטורים המתייחסים לשתים-עשרה תופעות חברתיות. ביניהן: אי-שוויון בשוק העבודה; הפרדה מגדרית בתחומי התעסוקה, רמת האלימות כלפי נשים בחברה; אי-שוויון בהשכלה; אי-שוויון ברמת הבריאות; אי-שוויון בתחולת העוני; אי-שוויון בחלוקת העוצמה הפוליטית והכלכלית; אי-שוויון בחלוקת הזמן; אי-שוויון בפריפריה; מאפיינים מגדריים של מעמד אישי ואי-שוויון בחברה הערבית. לכל תופעה הותאם אינדיקטור המודד אותה ואת השתנותה על פני זמן. כל האינדיקטורים בכל תחום ותחום עברו סינון סטטיסטי כדי שניתן יהיה לקבצם לכדי מדד יחיד. 

אתר מדד המגדר מציג את הממצאים ואת עיקרי המסקנות באופן מפורט ונגיש. סרטון מדד המגדר מציג את הפרויקט ואת מטרותיו.

 

דוח מפורט של מדד המגדר לשנת 2015 הושק בוועדה לקידום מעמד האשה ושוויון מגדרי ב-22/7/15, והקובץ המלא זמין להורדה באתר זה. דיווח תקשורתי על מדד המגדר של 2014 וממצאיו ניתן לראות כאן.

את המדד פיתח צוות מרכז שוות, וד"ר הגר צמרת-קרצ'ר מחברת "מדגם" בנתה אותו עם צוות חוקרים.

נוסף על ראשוֹת שוות, פרופ' חנה הרצוג ופרופ' נעמי חזן, הוועדה האקדמית המלווה את פרויקט מדד המגדר כוללת את פרופ' מיכל שמיר מן החוג למדע המדינה באוניברסיטת תל-אביב, פרופ' אורית קדר מן החוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' משה יוסטמן מן המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומכון ון ליר בירושלים. 

הפרויקט נתמך בידי קרנות בארץ ובחו"ל: קרן דפנה יזרעאלי, ארגון האו"ם לנשים UN Women, נשות פדרציית פאלם ביץ', פדרציית מיאמי, ו"תיקון עולם" – פדרציית הנשים של וושינגטון.