על אודות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן

המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים הוקם בשנת 2000 על ידי מכון ון ליר בירושלים והקרן להנצחת יעקב חזן בתנועה הקיבוצית. המרכז שואף לחבר בין דיון תיאורטי ופעילות אקדמית לבין עשייה חברתית והשפעה על מקבלי ההחלטות. משנת 2007 מנהל המרכז לצדק חברתי פרויקט רחב היקף הבוחן את תחומי האחריות של המדינה ואת הסטת הגבולות בין הציבורי לבין הפרטי.

מטרת הפרויקט היא לחקור את הסמכויות השלטוניות הניתנות והלא ניתנות להפרטה ועל סמך המחקר להציע מסמך מדיניות שיוצג לציבור ויוגש למקבלי ההחלטות בישראל.

 

במחקר שלושה שלבים מרכזיים:

• לימוד ההיבטים התיאורטיים של תפקיד המדינה וגבולות אחריותה.

• בחינת תהליכי ההפרטה וההלאמה בישראל ומיפוי המהלכים שבוצעו עד כה, מתוך התמקדות במקרי מבחן מייצגים.

• ניסוח המלצות מעשיות – סדרת מבחני סף שיאפשרו לקובעי המדיניות לבחון אם וכיצד לבצע הפרטה.

 

בינואר 2012 החל המרכז לערוך מחקר מקיף חדש העוסק ברגולציה בישראל. המחקר יכלול מיפוי של החוקים, השיטות והמנגנונים הנהוגים בתחום, בכללם השוואה עם מודלים הנהוגים במדינות אחרות, הצעת כלי רגולציה המתאימים לישראל והמלצות לביצוע הרגולציה.

 

לאתר הפרויקט