"שוות בארגונים": קידום שינוי מגדרי בארגונים

מגדר   |   שינוי   |   ארגון   |   שוויון   |   סדנה

שוות בארגונים

במקצועות ותחומי פעילות רבים נשים פועלות בסביבות גבריות, הרוויות בחסמים ודפוסי פעולה המקשים על פעילותן ומצמצמים את יכולת ההתקדמות וההשפעה שלהן. חוויה זו משותפת לנשים בתחומים מקצועיים מגוונים. לשם כך הוקמה "שוות בארגונים" - רשת של קבוצות הפועלות בארגונים ושדות מקצועיים לקידום הוגנות, כבוד ושוויון לנשים בסביבות הפעולה המקצועיות שלהן ובקהילות בהן הן חיות. חברות הקבוצה לומדות יחד "להרכיב משקפיים מגדריים" ולהביט דרכם בארגון ובסביבת הפעולה המשותפים להן. מבט חדש זה מאפשר לחשוף ולפענח וחסמים הפועלים עליהן כנשים. יחד, המשתתפות ומגבשות דרכי פעולה להגשמת שינוי שמטרתו להביא לשיפור בסביבתן המקצועית והקהילתית.

כל קבוצה מתכנסת סביב מכנה משותף משלה – נשים אשר עובדות באותו ארגון, נשות מקצוע מתחום מקצועי מסויים, ואף שייכות לקהילה או מקום מגורים. המפגשים הקבוצתיים מתמקדים ברכישת הבנה מעשית של מגדר ותהליכים מגדריים בהתייחס להקשר הספציפי של הקבוצה. מטרתם לאפשר למשתתפות לזהות חסמים ודפוסים מגדריים רלבנטיים, ולבחון את משמעותם והשלכותיהם גם עבור נשים נוספות. במסגרת המפגשים תורמות המשתתפות מניסיונן האישי לפיתוח דרכי פעולה ואסטרטגיות המסייעות להתמודד עם דפוסי פעולה מגדריים קיימים. הקבוצה מאתרת חסמים לשינוי, מגבשת דרכי פעולה למימוש וקידום השוויון על בסיס מתודולוגיה סדורה, ופועלת במשותף להגשמת השינוי המתוכנן.

ההשתתפות בתכנית פתוחה לכל הנשים המגלות אחריות ודאגה לעמדתן כנשים ולגורלן של נשים אחרות בסביבה ובקהילה המקצועית שלהן, המעוניינות ללמוד לפענח את המציאות המגדרית שבה הן חיות, ולהיות חלק מרשת ומקבוצה פעילה וסולידרית של נשים הפועלות לשינוי באופן מיודע ומתוחכם.

יוזמה זו מתקיימת בתמיכת קרן היינריך בל בישראל.

לאחרונה התפרסם מדריך לנשים הפועלות לקידום מעמדן של נשים בארגונים שונים. המדריך מציג את מודל הפעולה של "שוות בארגונים" ותהליך העבודה בקבוצות, ומציע כלים ישומיים ואסטרטגיות פעולה. ניתן להוריד את המדריך המלא "מפרקטיקה מגדרית לפרקטיקה של שוויון - מדריך למשתמשת"

למאמר של הדס בן אליהו וד"ר זאב לרר, המציג את עיקרי הגישה התיאורטית,  ראו: http://il.boell.org/en/2014/05/29/gender-change-organizational-arenas-ge...

 

קבוצות ופורומים במסגרת "שוות בארגונים" בשנים האחרונות:

·         תא העיתונאיות: תא העיתונאיות הוא יוזמה שצמחה בליווי ותמיכה של מרכז שוות. לתיאור התהליך בתוך סקירה רחבה של תהליכי פמיניזציה בעיתונות הישראלית  ראו את                   מאמרן של עינת לחובר ודפנה למיש: הפמיניזציה בעיתונות הישראלית - תזה, מחקר ובחינה מחודשת

        "התפתחות אקטיביסטית ניכרת בקרב עיתונאיות בישראל חלה בשנתיים האחרונות עם הקמתו של תא עיתונאיות. ההתארגנות החלה ביזמה פרטית של שתי עיתונאיות בתפקיד עריכה          בכיר בעיתונות הכתובה. ביוני 2011 הן פנו ל"שוות", המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית של מכון ון ליר, בבקשה לקבל הכשרה בנושא מגדר ותקשורת. בשיתוף עם ארגון                  אג'נדה, המרכז הישראלי לאסטרטגיה תקשורתית , נפתח סמינר בנושא מגדר ותקשורת שמטרתו העלאת המודעות למנגנוני הדרה, חסמים, מנגנונים של כוח וחלוקת משאבים                    ותפקידים. במשך שנה נפגשה קבוצת עיתונאיות מכמה ארגוני חדשות עם נשות אקדמיה ועם פעילות פמיניסטיות. הקבוצה הגדירה את המפגשים כמרחב המאפשר שיחה פתוחה                 ובטוחה המדגישה את השותפות בין העיתונאיות, ומכאן הייתה הדרך קצרה להקמת 'תא העיתונאיות'."

·         פורום נשים מפתחות חווית משתמש/ת בהי טק: XX-UX 

·         פורומים בסביבה אקדמית: דוקטורנטיות באוניברסיטה העברית, פוסט דוקטורנטיות במכון וייצמן, חוקרות באוניברסיטת תל אביב

·         קבוצות עירוניות: בראשון לציון, בתל אביב יפו, בגבעתיים, בראש העין

·         פורום היוצרות בקולנוע ובטלוויזיה

·         פורום מובילות בקהילה לנשים דתיות (בשיתוף עם ארגון קולך)