הפורום לתרבות ומחשבה יהודית

06/06/2017 - 18:00 עד 21:30
The Gdoilim is a collection of articles on the spiritual leaders of ultra-Orthodox Judaism. The evening will focus on the development and implications of the term "gdoilim".
06/06/2017 - 18:00 עד 21:30
هَغدوليم هو مجموعة من المقالات التي تتناول القيادات الروحية للتيار اليهودي الحاريدي. تخصّص الندوة لسبر أغوار تطوّر مفهوم "غدوليم" وإسقاطاته.
06/06/2017 - 18:00 עד 21:30
הגדולים הוא אסופת מאמרים העוסקת במנהיגיה הרוחניים של היהדות החרדית. ערב העיון יוקדש לבירור התפתחותו והשלכותיו של המושג "גדולים".
Jewish Spirituality and the New Age in Israel
08/05/2017 - 19:00 עד 21:00
The intensive search for personal and cultural authenticity is a key characteristic of the current era—in which the idea of authenticity has become the central measure of the value of human experience. Rachel Werczberger examines the alternative Jewish spiritual scene that existed in Israel in the...
الروحانيّة اليهودية والعصر الجديد في إسرائيل
08/05/2017 - 19:00 עד 21:00
البحث المكثّف عن الأصالة الفرديّة والثقافية يشكل سمة مركزيّة من سمات الحقبة الحاليّة، وهي الحقبة التي تحوّلت فيها فكرة الأصالة إلى معيار مركزي لقيمة التجربة الإنسانيّة. تفحص راحيل فيرتسبيرغر في كتابها بعين إثنوغرافية المشهد الروحانيّ اليهوديّ البديل الذي ساد في إسرائيل في بداية الألفية الثانية،...
רוחניות יהודית והעידן החדש בישראל
08/05/2017 - 19:00 עד 21:00
החיפוש האינטנסיבי אחר אותנטיות אישית ותרבותית הוא מאפיין מרכזי של העידן הנוכחי – עידן שבו רעיון האותנטיות הפך למדד מרכזי לערכה של החוויה האנושית. רחל ורצברגר בוחנת בספרה בעין אתנוגרפית את הסצנה של הרוחניות היהודית האלטרנטיבית כפי שהתקיימה בישראל בראשית שנות האלפיים, והיא מתמקדת בהקמתן, בפעילותן...
المشناه: بين الهلاخاه والسياسة: بين المجتمع المحليّ والامبراطورية
19/04/2017 - 19:30 עד 21:30
صاغت المشناة الرؤية الحياتيّة الدينيّة، وقيم وأساليب حياة المجتمع اليهوديّ بدءا من العصور القديمة وبعدها. على الرّغم من ذلك، بقي عدد من الأسئلة المفتوحة حول هدف وأداء المشناه في سياقها الاجتماعيّ والسياسيّ الأصلي: هل تعكس المشناه العالم الدينيّ للمجتمع اليهوديّ وأيديولوجية ومثالية (طوباوية) الحكماء...
The Mishnah: Between Halakhah and Politics; Between Community and Empire
19/04/2017 - 19:30 עד 21:30
The Mishnah has shaped the Halakhic worldview, its values, and Jewish life since antiquity. Nevertheless, fundamental questions have remained unresolved regarding the aim and function of the Mishnah in its original social and political context. Did the Mishnah reflect the religious world of the...
המשנה: בין הלכה לפוליטיקה, בין קהילה לאימפריה
19/04/2017 - 19:30 עד 21:30
המשנה עיצבה את תפיסת העולם ההלכתית ואת ערכיה ואורחות חייה של החברה היהודית מן העת העתיקה ואילך. עם זאת, שאלות יסוד נותרו פתוחות באשר למטרתה ולתפקודה של המשנה בהקשרה החברתי והפוליטי המקורי: האם המשנה משקפת את עולמה הדתי של הקהילה היהודית או את האידאולוגיה ואת האוטופיה של החכמים? מה הייתה מידת סמכותם...
الحاريديون، والقومية والشرقيون
30/03/2017 - 19:00 עד 21:00
يعرض الكتاب مسحا لمنظومة العلاقات الرمزيّة والعمليّة بين علَم  الدولة والمكونات الرسميّة التي يضمها، وبين "العمامة" التي تجسد الثيولوجيا السياسية للحاريديّة الشرقية بقيادة "هَريشون لتسيون" (الحاخام الأكبر) عوفاديا يوسيف، على النحو الذي تبلورت فيه بقوّة بدءا من ثمانينيات القرن الماضي. يرسم الكتاب...

Pages