האם ניתן לשכוח את בגדאד?! בליווי הקרנת הסרט: "לשכוח את בגדאד"

זכרון   |   בגדד   |   יהדות   |   מזרח
יום רביעי 25/01/17, 18:00 עד 20:00

 

סדרת ההרצאות לזכור את בגדאד

בעריכת פרופ' צבי בן-דור בנית, פרופ' ירחמיאל כהן ופרופ' אמנון רז-קרקוצקין

​בשיתוף דעת המקום
 

מעטות הערים בעת החדשה אשר הניבו פסיפס תרבותי רבגוני כל כך כמו בגדאד. למן ההוגים האורתודוכסים בעלי-השם, שהשפעתם על דמותה של הפרשנות הדתית ניכרת גם היום, ועד היהודים בעלי הנטיות הקומוניסטיות שנטמעו כחלק בלתי נפרד מן החברה הבגדאדית – היהודים הרגישו בבית בעיר הזו, והחיבור שלהם לצליליה ולהליכותיה בא לידי ביטוי במגוון דרכים, הן ברמה המטפורית והן מפורשות. העיר שופעת פרדוקסים ודיכוטומיות, שהתבטאו גם בפינויה. זיכרון העיר נותר בליבותיהם של רבבות יהודים גם לאחר שעזבו אותה, רובם המכריע לישראל, אף שרק מיעוט קטן מהם גילה נטיות ציוניות טרם הגירתו. מהם ההיבטים שייחדו את הקהילה המרתקת הזו ואת קשריה התוססים עם החברה הבגדאדית? כל אלה יעמדו במרכזה של סדרת "לזכור את בגדאד", שיתוף פעולה בין מרכז "דעת המקום", מייסודה של תוכנית מרכזי המצוינות I-Core, לבין מכון ון ליר בירושלים.

האירוע הוא חלק מ:

לזכור את בגדאד