העמקת תוכנית ההנגשה לחברה הערבית

יום רביעי 10/01/18, 09:30 עד 13:30

פורום האחראים והרכזים של תוכנית ההנגשה של האקדמיה לחברה הערבית

העמקת תוכנית ההנגשה לחברה הערבית

ומקומה בתוכנית הרב-שנתית של ות"ת לשנים 2017–2022

מוזמנים בלבד

המפגש מיועד לאחראים המוסדיים באוניברסיטאות ובמכללות ולראשי ועדות ההיגוי (נשיא/סגן נשיא/רקטור) של התוכנית במוסדות האקדמיים. במפגש נסקור את הישגי התוכנית עד היום, את אתגרי היישום והפעלת התוכנית במלאת חמש שנים לקיומה, ואת המשימות העתידיות העומדות לפנינו.