מעבר לגן ולג'ונגל: אקדמיה, פוליטיקה וחברה אזרחית בעידן של חזונות מתנגשים

יום שישי 24/03/17, 10:00 עד 12:30

"אנחנו העם. מי אתם?" פופוליזם, טראמפיזם ומשבר הליברליזם

סמינר ון ליר 2017 / פגישה ראשונה

ההשתתפות בסמינר פתוחה למוזמנים בלבד

"אנחנו העם. מי אתם?", שאל לאחרונה רג'פ טאיפ ארדואן בנאום תשובה למתנגדיו מבית. שאלה זו ואופן העמדתה מצביעים על היווצרותם של שפה פוליטית ודפוסים פוליטיים חדשים המציגים אתגרים חברתיים ואינטלקטואליים מורכבים. אלו אינם נחלתה הבלעדית של טורקיה. תהליכים דומים מתרחשים בעוצמה בארצות הברית ומאפיינים גם את בריטניה, מדינות במזרח אירופה ובמערבה והשפעתם ניכרת גם בישראל.

בסמינר נבקש לעמוד על טיבם של התהליכים הללו, ולדון בדרכים להבין ולהמשיג מחדש מאפיינים חברתיים ופוליטיים לנוכח שינויים אלה. לשם כך נעסוק בין השאר במשבר העמוק באתוס הליברלי ובמודלים הרב-תרבותיים; בנטיות השבטיות ובלאומיות הפרטיקולרית החדשה; בשנאת הזרים; ביציאה הנרחבת נגד האליטות ונגד הביורוקרטיות; בבסיסי הכוח העכשוויים; במחאה החברתית-כלכלית נגד הגלובליזציה; ובשימוש הנרחב והמורכב ברשתות תקשורת ובפסיכולוגיית המונים פופולרית.

להלן כמה מן השאלות שינחו אותנו: מהם הכלים התיאורטיים שיאפשרו לנו להבין את המציאות הפוליטית-חברתית שבפניה אנו ניצבים ושבתוכה אנו פועלים? אלו הסברים פוליטיים, סוציולוגיים, כלכליים והיסטוריים יוכלו לסייע לנו בכך? מהי תרומתה של התקשורת ובכללה המדיה הדיגיטלית לתהליכים האלה? מעבר לראקציה, לחוסר היציבות ולמשבר – כיצד יש לנתח את הפוליטיקה החדשה? האם אפשר להמשיך בהמשגת המציאות הפוליטית במונחים כמו ימין לעומת שמאל, או שמרנות אל מול קדמה? האם מדובר בתהליכי עומק מבניים או פסיכולוגיים, או שמדובר בתולדות של מצבים פסיכולוגיים מקריים? בהתאמה, מהם מבני הכוח הרלוונטיים כיום? עוד נשאל, מהו מקומה ומהו תפקידה של הקהילה האינטלקטואלית בעולם משתנה זה?

הסמינר כולל חמישה מפגשים שיתקיימו בימי שישי בשעות 10:00–12:30.

כל מפגש יכלול הרצאה של ארבעים דקות ובעקבותיה יתקיים דיון.

ההשתתפות בסמינר פתוחה למוזמנים בלבד.

המשתתפים מתבקשים להיות נוכחים בכל מפגשי הסמינר.

האירוע הוא חלק מ:

סמינר ון ליר 2017