פולמוס כפול: יאקובי ושטראוס נגד מנדלסון

יום חמישי 22/06/17, 18:00 עד 19:30

סדרת ההרצאות השביעית מטעם מרכז שפינוזה
גלגולו של פולמוס

שפינוזה בהגות היהודית-גרמנית המודרנית
בעריכתם של ד"ר פיני איפרגן וד"ר דרור ינון

הגותו של ברוך שפינוזה מעולם לא חדלה להסעיר את עולם המחשבה הגרמני ואת עולמם של הפילוסופים היהודים שפעלו בתוכו. בראשית המאה העשרים נשא הרמן כהן שני נאומים על המאמר התיאולוגי-מדיני של שפינוזה, ובהם ביקר בחריפות את דמותו של שפינוזה ואת משנתו. בנאומים אלו הציג כהן את תמונת היהדות של שפינוזה כמעשה רמייה מכוון וביקש לערער על אופי היחסים בין התבונה, המוסר והדת שהניח שפינוזה בבסיס המאמר התיאולוגי-מדיני. בביקורת זו חידש כהן את הפולמוס הפילוסופי הוותיק על שפינוזה, שבו נטלו חלק יאקובי, לסינג ומנדלסון, אך הוסיף לה ממד יהודי אקטואלי: הוא התנגד למגמה של היהדות הליברלית מכאן ושל הציונים הצעירים מכאן, שראו בשפינוזה דמות מופת עבור יהודים מודרניים בראשית המאה העשרים.

התקפתו של כהן על שפינוזה עוררה תגובת נגד בקרב חוג תלמידיו, דור מעריציו-מתנגדיו הצעיר. בולטת מכול הייתה תגובתו של ליאו שטראוס, שהגן על שפינוזה מפני התקפותיו של כהן והציע הערכה פילוסופית משלו להיסטוריה של הליברליזם המודרני. דמותו של כהן והעימות עם משנתו ליוו את כתיבתו של שטראוס עד סוף ימיו ועיצבו במידה רבה את הגותו.

ההרצאות בסדרה הנוכחית יעמדו על הזיקה ועל השוני בין הוויכוח על הליברליזם בראשית המאה העשרים ובין הוויכוח על הנאורות בפתחה של המאה התשע-עשרה, ויבחנו את מרכזיותו של שפינוזה בשני הפולמוסים. מה בין משה מנדלסון וחששו משיטתו של שפינוזה ובין מי שהיה ה"מנדלסון" של ראשית המאה העשרים בגרמניה, הרמן כהן? ומה בין מעורר הפולמוס הראשון, פרידריך היינריך יאקובי, שהציב כנגד מנדלסון והפילוסופיה של הנאורות את היחסים בין תבונה לדת, ובין הביקורת של שטראוס על היחסים בין תבונה לדת בליברליזם המודרני? בשאלות אלה ואחרות תעסוק סדרת ההרצאות הנוכחית על פולמוס שפינוזה בהגות היהודית-גרמנית המודרנית.