שפינוזה - רציונליסט ומיסטיקן

יום חמישי 13/07/17, 19:00 עד 21:00

ערב דיון לכבוד ספרו של צדוק עלון

שפינוזה - רציונליסט ומיסטיקן

על ה"סתירה" במשנתו של שפינוזה

הקורא בכתבי שפינוזה מגלה שדבריו ביחס לשלוש אבני היסוד המרכיבות את תורתו העצם, התואר והאופן אינם חפים מסתירות. העצם (הטבע, אלוהים), טוען שפינוזה, הוא יחיד, אינסופי ובלתי ניתן לחלוקה, אבל הוא גם מכיל בתוכו בהכרח אין-ספור תארים ואופנים. התארים, לדבריו, הם בגדר מה שהשכל תופס בטבע, אולם הם גם בעלי ממשות עצמאית מחוץ לרוחנו. והאופנים (הדברים הפרטיים) יש שמציאותם אינה הכרחית משום שהיא נגזרת ממציאותם של אופנים כמותם, ומכאן שהם משוללי חירות, ויש שמציאותם הכרחית משום שהיא נגזרת מהטבע האלוהי, ומכאן שהם בעלי חירות. בשל קשיים אלו פרשנים רבים סבורים כי משנתו של שפינוזה איננה קוהרנטית.

על פי הפרשנות שמציע צדוק עלון בספרו שפינוזה רציונליסט ומיסטיקן אין סתירות במשנתו של שפינוזה. אדרבה; לטענתו, שלושת מרכיבי הקיום משתלבים זה עם זה לכדי מערכת קוהרנטית שבה האחדות והריבוי מתקיימים זה לצד זה בהרמוניה. עלון דן בספרו בסוגיות נוספות השנויות במחלוקת במשנתו של שפינוזה, למשל מהמהות הקשר בין האונטולוגיה של שפינוזה לאתיקה שלו? האם ניתן לייחס לעצם תודעה עצמית, בהיותו "דבר חושב"? האם שפינוזה, בהציבו תכלית למציאותו של האדם, אינו נקלע למצב של אשליה ותרמית עצמית? מה פשרה של הדו-משמעות, הבולטת כל כך בהגותו? מהי "התמדת הנפש" ומהי "התמדת הגוף", ומה יחסן לזמן ולנצח? מההקשר בין רציונליזם למיסטיציזם במשנתו של שפינוזה, ומהו מקומה של "אהבת אלוהים השכלית" בסוגיה זו? (רסלינג הוצאה לאור)