ארועים עתידיים

פותחים שבוע – האדם וסביבתו / וארא
יום ראשון 22/01/17, 18:00 עד 19:00
סיפור הבריאה המקראי נחתם בלידתו של יצור אנושי הנבדל מסביבתו ומחויב לה; אחר ושונה מיתר הנבראים אך גם...
Social Sciences: Between Science and Humanities
יום שני 23/01/17, 10:00 עד 11:30
Much has been written and said about the “crisis of the humanities.” It is time to move beyond a...
העובדים והעניים: עוני בקרב עובדים בישראל ובעולם
יום שלישי 24/01/17, 13:30 עד 19:00
התוכנית לכלכלה וחברה תציג מחקר חדש שבחן את השינויים שחלו בעשור האחרון בקרב פרטים עובדים עניים....
האם ניתן לשכוח את בגדאד?! בליווי הקרנת הסרט: "לשכוח את בגדאד"
יום רביעי 25/01/17, 18:00 עד 20:00
מעטות הערים בעת החדשה אשר הניבו פסיפס תרבותי רבגוני כל כך כמו בגדאד. למן ההוגים האורתודוכסים בעלי-...
פותחים שבוע – האדם וסביבתו / בֹּא
יום ראשון 29/01/17, 18:00 עד 19:00
סיפור הבריאה המקראי נחתם בלידתו של יצור אנושי הנבדל מסביבתו ומחויב לה; אחר ושונה מיתר הנבראים אך גם...

Pages