ארועים עתידיים

שפינוזה על אלוהותם של כתבי הקודש
יום חמישי 09/11/17, 18:00 עד 20:00
התנ"ך נתפס באופן מסורתי כ"אלוהי". אך כיצד יש להבין את אלוהותם של כתבי הקודש? האם אלוהים כתב פשוטו...
יום שני 13/11/17, 18:00 עד 21:00
Unbelievable Adventures of Italians in Russia
1974 | Dir: El’dar Riazanov and Franco Prosperi | 100...
אנטי־נאורות
יום רביעי 15/11/17, 18:00 עד 20:30
זאב שטרנהל, היסטוריון הרעיונות וחוקר מדע המדינה שקנה לו שם עולמי כחוקר הפשיזם, מעמיק כאן את חיפושו...
יום שני 27/11/17, 18:00 עד 21:00
Autumn Marathon
1979 | Dir: Georgii Daneliia | 90 minutes
A late-Soviet romantic comic drama about...
לקראת התפתחות מעמד ביניים בחברה החרדית
יום שלישי 28/11/17, 16:30 עד 19:45
מכון ון ליר בירושלים בשיתוף אגף הפיקוח על הוראת האזרחות במשרד החינוך מציע השתלמות העשרה למורים...
יום שני 04/12/17, 18:00 עד 21:00
The Irony of Fate
1975 | Dir: El’dar Riazanov | 184 minutes
A romantic comedy about an unusual...

Pages