ארועים עתידיים

יום שני 11/12/17, 18:00 עד 21:00
Moscow Does Not Believe in Tears
1980 | Dir: Vladimir Men’shov | 140 minutes
The life story of...
יום שני 18/12/17, 18:00 עד 21:00
The Pokrovsky Gate
1982 | Dir: Mikhail Kozakov | 140 minutes
A portrayal of everyday life in a...
חינוך לאזרחות בעידן הגלובליזציה וטכנולוגיות המידע
יום שלישי 26/12/17, 16:30 עד 19:45
מכון ון ליר בירושלים בשיתוף אגף הפיקוח על הוראת האזרחות במשרד החינוך מציע השתלמות העשרה למורים...
יום שני 15/01/18, 18:00 עד 21:00
The Stroll
2003 | Dir: Aleksei Uchitel’ | 90 minutes
A flirtatious, intense, and humorous hour-and-...
יום שני 22/01/18, 18:00 עד 21:00
Piter FM
2006 | Dir: Oksana Bychkova | 84 minutes
A lyrical comedy about an unusual, serendipitous...
רב-תרבותיות וחינוך לאזרחות בישראל
יום שלישי 23/01/18, 16:30 עד 19:45
מכון ון ליר בירושלים בשיתוף אגף הפיקוח על הוראת האזרחות במשרד החינוך מציע השתלמות העשרה למורים...

Pages