ארועים קודמים

Metaphors and Myths
יום שני 24/04/17, 11:00 עד 12:30
Much has been written and said about the “crisis of the humanities.” It is time to move beyond a...
פותחים שבוע – האדם וסביבתו / תזריע-מצׂרע
יום ראשון 23/04/17, 18:00 עד 19:00
סיפור הבריאה המקראי נחתם בלידתו של יצור אנושי הנבדל מסביבתו ומחויב לה; אחר ושונה מיתר הנבראים אך גם...
Ars Nova versus Speculum Musicae: Navigating Freedom and Constraints in the 21st Century Academy
יום שישי 21/04/17, 10:00 עד 13:00
Navigating the current tension between accepting (and even encouraging) artistic expression that...
ערכו הפוליטי ומקומו החברתי של הקולנוע הדוקומנטרי
יום חמישי 20/04/17, 18:00 עד 22:00
מטרתה העיקרית של הסדנה לאפשר היכרות בלתי אמצעית של יוצרים וחוקרים הפועלים בישראל עם וו וונגואנג ועם...
המשנה: בין הלכה לפוליטיקה, בין קהילה לאימפריה
יום רביעי 19/04/17, 19:30 עד 21:30
המשנה עיצבה את תפיסת העולם ההלכתית ואת ערכיה ואורחות חייה של החברה היהודית מן העת העתיקה ואילך. עם...

Pages