ארועים קודמים

Problems of Progress: Human Rights and the Rights Character of the Human
יום שלישי 20/06/17, 18:00 עד 19:30
With the populist right resurgent throughout the North Atlantic civilization, a political morality...
Narratives of Progress
יום שלישי 20/06/17, 11:30 עד יום רביעי 21/06/17, 17:30
מחרק ועד יונק: על ההתנהגות המרחבית של בעלי חיים
יום שני 19/06/17, 18:00 עד 20:00
הניסיון להבנת התנהגות האדם ובעלי החיים תופס מקום מרכזי בביולוגיה. לא ניתן לתאר את הביולוגיה כמדע...
Rational Animals?
יום שני 19/06/17, 09:00 עד יום רביעי 21/06/17, 17:00
פותחים שבוע – האדם וסביבתו / קֹרח
יום ראשון 18/06/17, 18:00 עד 19:00
סיפור הבריאה המקראי נחתם בלידתו של יצור אנושי הנבדל מסביבתו ומחויב לה; אחר ושונה מיתר הנבראים אך גם...
עיר ששוסעה לה יחדיו ירושלים/אל-קודס 2017-1967
יום חמישי 15/06/17, 18:00 עד 20:00
ערב הדיון יתורגם סימולטנית לעברית, לערבית ולאנגלית
הכנס הבינלאומי יתקיים בימים שלישי-חמישי, 15-13...

Pages