כנס התקציב

תקציב המדינה לשנים 2017–2018: האם מוצתה ההורדה במשקל ההוצאה הממשלתית בתוצר? ניתוח של תקציב הביטחון והתקציבים האזרחיים
כנס התקציב השביעי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר עסק בשאלה: האם מוצתה ההורדה במשקל ההוצאה הממשלתית בתוצר? לשם כך נעשה ניתוח של תקציב הביטחון והתקציבים האזרחיים. תקציב הביטחון נותח מכמה היבטים: הן מן ההיבט של השפעתו על הצמיחה והן מן ההיבט של ההתפתחות הצפויה בשכר, ולראשונה מוצג כאן ניתוח...
תקציב המדינה לשנים 2015—2016 לנוכח צורכי המשק לפי המדד החברתי החדש
מחקר המדיניות מסכם את הנושאים שנידונו בכנס התקציב השישי של התוכנית לכלכלה וחברה אשר נערך ביוני 2015: בחלקו הראשון נסקר המצב החברתי בישראל באמצעות מדד חדש שנבנה על ידי התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים; בחלק השני מתוארות ההתפתחויות בתחום המיסוי, מתוך דגש על השינויים שהתחוללו בעשור האחרון...