ליברלי

המוזיאון והמקום הקדוש הליברלי
16/04/2018 - 19:00 עד 21:30
האם אי הזכרת יציאת מצרים בתערוכה על פרעה במוזיאון ישראל הינה אכן חילול הקודש כפי שטוען בסרט אחד מהמבקרים במוזיאון? חילול של איזו קדושה? האם ניתן לדבר על מוזיאונים כמקום קדוש לתרבות החילונית/ליברלית? אם כן, מה גורם משבר החילון לאותה קדושה? איך מיוצרת הקדושה במוזיאון, מי מייצרה, עבור מה ועבור מי?...
28/05/2015 - 18:00 עד 19:30
סדרת ההרצאות החמישית שתעסוק בנושא "ליברלים אחרים" לא תתמקד בהוגה אחד אלא תפרוש קשת אפשרויות של מחשבה פוליטית המכילה עמדות הקרובות כל אחת בדרכה אל המסורת הליברלית המרכזית המתבססת על מחשבתו של ג'ון לוק, בתקופה מאוחרת יותר ג'ון סטיוארט מיל ובימינו ג'ון רולס, אך אינן נמנות עמה. בעיני הוגים אלו ערך...
14/05/2015 - 18:00 עד 19:30
סדרת ההרצאות החמישית שתעסוק בנושא "ליברלים אחרים" לא תתמקד בהוגה אחד אלא תפרוש קשת אפשרויות של מחשבה פוליטית המכילה עמדות הקרובות כל אחת בדרכה אל המסורת הליברלית המרכזית המתבססת על מחשבתו של ג'ון לוק, בתקופה מאוחרת יותר ג'ון סטיוארט מיל ובימינו ג'ון רולס, אך אינן נמנות עמה. בעיני הוגים אלו ערך...
30/04/2015 - 18:00 עד 19:30
סדרת ההרצאות החמישית שתעסוק בנושא "ליברלים אחרים" לא תתמקד בהוגה אחד אלא תפרוש קשת אפשרויות של מחשבה פוליטית המכילה עמדות הקרובות כל אחת בדרכה אל המסורת הליברלית המרכזית המתבססת על מחשבתו של ג'ון לוק, בתקופה מאוחרת יותר ג'ון סטיוארט מיל ובימינו ג'ון רולס, אך אינן נמנות עמה. בעיני הוגים אלו ערך...
26/03/2015 - 18:00 עד 19:30
סדרת ההרצאות החמישית שתעסוק בנושא "ליברלים אחרים" לא תתמקד בהוגה אחד אלא תפרוש קשת אפשרויות של מחשבה פוליטית המכילה עמדות הקרובות כל אחת בדרכה אל המסורת הליברלית המרכזית המתבססת על מחשבתו של ג'ון לוק, בתקופה מאוחרת יותר ג'ון סטיוארט מיל ובימינו ג'ון רולס, אך אינן נמנות עמה. בעיני הוגים אלו ערך...
12/03/2015 - 18:00 עד 19:30
סדרת ההרצאות החמישית שתעסוק בנושא "ליברלים אחרים" לא תתמקד בהוגה אחד אלא תפרוש קשת אפשרויות של מחשבה פוליטית המכילה עמדות הקרובות כל אחת בדרכה אל המסורת הליברלית המרכזית המתבססת על מחשבתו של ג'ון לוק, בתקופה מאוחרת יותר ג'ון סטיוארט מיל ובימינו ג'ון רולס, אך אינן נמנות עמה. בעיני הוגים אלו ערך...