מחול

פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול חותר לגיבוש עקרונות מנחים שישמשו לקביעת מטרות ולהערכת הישגים בתחומי החינוך למוסיקה ולמחול, ובכך יסיעו למחנך ולמורה בהערכת שיטות ההוראה ובהערכת ההישגים של תלמידיו. הפורום, הנקרא על שמה של יוכבד דוסטרובסקי-קופרניק, שעמדה בראש האקדמיה שנים רבות והקדישה לחינוך את...