מיסוי פרוגרסיבי

תקציב המדינה לשנים 2015—2016 לנוכח צורכי המשק לפי המדד החברתי החדש
מחקר המדיניות מסכם את הנושאים שנידונו בכנס התקציב השישי של התוכנית לכלכלה וחברה אשר נערך ביוני 2015: בחלקו הראשון נסקר המצב החברתי בישראל באמצעות מדד חדש שנבנה על ידי התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים; בחלק השני מתוארות ההתפתחויות בתחום המיסוי, מתוך דגש על השינויים שהתחוללו בעשור האחרון...