ערבים אזרחי ישראל

היבטים פוליטיים בחייהם של הערבים אזרחי ישראל
הספר היבטים פוליטיים בחייהם של הערבים אזרחי ישראל עוסק בהתפתחות החשיבה והפעולה הפוליטית בקרב הערבים אזרחי ישראל מקום המדינה ועד ימינו, נושא שלא זכה עד כה לתשומת לב מספקת במחקר. לאורך השנים פיתחו הערבים בישראל מאפיינים חברתיים ופוליטיים ייחודיים. ייחודיות זו התעצבה לאחר מלחמת 1967 והלכה והתחדדה עם...
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
הקבוצה תמקד את דיוניה בחקר הזהות האתנית והתרבותית של הדרוזים בישראל. בדיוניהם יעמדו המשתתפים על ההתפתחות ועל האופי של היחסים בין בני העדה הדרוזית ובנותיה ובין שאר הפלסטינים בישראל מכאן, ובין הדרוזים בישראל לאזרחי המדינה היהודים והמדינה מכאן. בין יתר הנושאים שיידונו יהיו מקומן של הנשים בשינוי חברתי...
רבאח חלבי
ד"ר רבאח חלבי כתב את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטה העברית. הוא מלמד כיום בחוג לחינוך באוניברסיטה העברית ובמכללת אורנים. עבד כעשרים שנה בתחום המפגשים בין פלסטינים ויהודים בישראל. מחבר הספר "אזרחים שווי חובות: זהות דרוזית והמדינה היהודית". כמו כן ערך את הספר "דיאלוג בין זהויות", העוסק בגישת העבודה...