קדוש

המוזיאון והמקום הקדוש הליברלי
16/04/2018 - 19:00 עד 21:30
האם אי הזכרת יציאת מצרים בתערוכה על פרעה במוזיאון ישראל הינה אכן חילול הקודש כפי שטוען בסרט אחד מהמבקרים במוזיאון? חילול של איזו קדושה? האם ניתן לדבר על מוזיאונים כמקום קדוש לתרבות החילונית/ליברלית? אם כן, מה גורם משבר החילון לאותה קדושה? איך מיוצרת הקדושה במוזיאון, מי מייצרה, עבור מה ועבור מי?...