קריאת ספרים

התפתחות בגיל הרך ועידוד קריאת ספרים עם ילדים: מעגלי צמיחה והשפעה
21/03/2017 - 09:00 עד 16:30
ההשתפות מותנית בהרשמה מראש https://goo.gl/forms/674dzluo0gtAzO8w1   הכנס ילווה בתרגום סימולטני לערבית. הכנס נערך בתמיכת קרן ברנרד ון ליר.