תקציב הביטחון

תקציב המדינה לשנים 2017–2018: האם מוצתה ההורדה במשקל ההוצאה הממשלתית בתוצר? ניתוח של תקציב הביטחון והתקציבים האזרחיים
כנס התקציב השביעי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר עסק בשאלה: האם מוצתה ההורדה במשקל ההוצאה הממשלתית בתוצר? לשם כך נעשה ניתוח של תקציב הביטחון והתקציבים האזרחיים. תקציב הביטחון נותח מכמה היבטים: הן מן ההיבט של השפעתו על הצמיחה והן מן ההיבט של ההתפתחות הצפויה בשכר, ולראשונה מוצג כאן ניתוח...
תקציב המדינה לשנים  2016-2015
24/06/2015 - 15:00 עד 19:30
כנס התקציב השישי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים בשנים האחרונות התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים עורכת דיון ציבורי לפני ההחלטה על תקציב המדינה הבא, דיון הבוחן תרחישים שונים שיכולים להיגזר מהצעות תקציב חלופיות. תשתית הידע שנוצרה בתוכנית מאפשרת דיון נרחב ומעמיק בסוגיה. השנה...
תקציב הממשלה החדשה
03/03/2013 - 17:00 עד 19:30
לקראת עיצוב תקציב המדינה לשנים 2013–2014 יציגו חוקרי התוכנית לכלכלה וחברה ניתוח מקרו-כלכלי הבוחן את המסגרת הפיסקלית של תקציב המדינה (לרבות השפעת הכלל הפיסקלי ומדיניות המסים) ויבחנו תרחישים אפשריים. כמו כן יוצגו בדיקה של תקציב הביטחון וניתוח היבטים בתחום אי-השוויון בחברה. לאחר מכן יתקיים פאנל של...