OECD

ميزانية الدولة للعامين 2015-2016 على ضوء الاحتياجات المتولدة عن المؤشّر الاجتماعيّ الجديد
يلخص بحث السياسات المواضيع التي نوقشت في مؤتمر الميزانية السادس لبرنامج الاقتصاد والمجتمع الذي عقد في شهر حزيران 2015: في القسم الأول قمنا باستعراض الحالة الاجتماعية في إسرائيل بواسطة مؤشر جديد قام ببنائه برنامج الاقتصاد والمجتمع في معهد فان لير في القدس؛ في القسم الثاني جرى توصيف التطورات في الحقل...
The State Budget for 2015–2016 in Light of the Needs Raised by the New Social Index
This policy study summarizes the topics discussed at the Sixth Budget Conference of the Economics and Society Program, in June 2015: Its first part surveys the social situation in Israel using a new index created by the Economics and Society Program at the Van Leer Jerusalem Institute; The second...
תקציב המדינה לשנים 2015—2016 לנוכח צורכי המשק לפי המדד החברתי החדש
מחקר המדיניות מסכם את הנושאים שנידונו בכנס התקציב השישי של התוכנית לכלכלה וחברה אשר נערך ביוני 2015: בחלקו הראשון נסקר המצב החברתי בישראל באמצעות מדד חדש שנבנה על ידי התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים; בחלק השני מתוארות ההתפתחויות בתחום המיסוי, מתוך דגש על השינויים שהתחוללו בעשור האחרון...
بروفيل الإنفاق على الصحة بحسب الفئة العمرية في إسرائيل وفي دول OECD
في إطار النقاش الجماهيري العام الدائر في إسرائيل في السنوات الأخيرة حول تآكل وتراجع الإنفاق العام على الخدمات الصحية، في هذا الإطار طُرح ادعاء بأنّ التركيبة العمرية الفتيّة نسبيا للسكان في إسرائيل هي السبب الرئيسيّ للإنفاق المتدني نسبيًا على الصّحة عندما يجري تنفيذ مقارنات دولية. البحث الحالي حول...
Health Expenditure Profile by Age in Israel and the OECD Countries
As part of the public discussion in Israel in recent years about the erosion of public expenditure on health services, it has been argued that the relatively young composition of Israel’s population is the main reason for the relatively low health expenditure in comparison to that of other...
פרופיל ההוצאה על בריאות לפי גיל בישראל ובמדינות OECD
במסגרת הדיון הציבורי שמתנהל בישראל בשנים האחרונות על השחיקה בהוצאה הציבורית על שירותי בריאות הועלתה הטענה כי הרכב הגילים הצעיר יחסית של האוכלוסייה בישראל הוא הסיבה העיקרית להוצאה הנמוכה יחסית על בריאות בהשוואה בינלאומית. מחקר מדיניות זה בוחן את מיקומה של ישראל במדרג המדינות החברות ב-OECD לפי היקף...