מאמרי דעה – op-eds - המסגרת הים תיכונית

פרויקט "אופק לתקשורת הערבית" הוא פרויקט משותף למכון ון ליר בירושלים ולמרכז אעלאם, מרכז התקשורת לקהילה הערבית הפלסטינית בישראל. מדי שבוע נבחרות כתבות דעה של אינטלקטואלים ערבים מן השורה הראשונה שפורסמו בעיתונים המובילים בערבית, ומתפרסמות בתרגום לעברית בעמוד הדעות של עיתון "ידיעות אחרונות". מטרת הפרויקט היא אפוא לפתוח צוהר בעיתונות העברית הפופולרית לכתבות דעה, מחשבה ופולמוס מערבית, ולתת את הבמה לכותבים הערבים עצמם בלא תיווך פרשני. הפרויקט מבקש להגיש לקורא הישראלי בדרך בלתי אמצעית חלק קטן מההגות הערבית העכשווית, הכוללת ויכוחים אינטלקטואליים וסוגיות שונות הנוגעות לרוב רובן של החברות והקהילות החיות במזרח התיכון. הוא מציע לקוראי העברית אפשרות להבין טוב יותר את המרחב שבו נמצאת ישראל, ולקרוא את דברי ההוגים הערבים עצמם ולא רק את הנכתב עליהם בישראל.

כפי שפורסם בעיתון אל-חיאת ובתרגום לעברית בידיעות אחרונות' 30/10/2014.

...

"אופק לתקשורת הערבית": מאמרו של עורייב אל-רנתאווי "ומה אם יוולד הסכם"

כפי שפורסם בידיעות אחרונות בתאריך 6.11.2013, במסגרת פרויקט "אופק לתקשורת הערבית". 

...

"אופק לתקשורת הערבית": מאמרו  של אכרם עטאללה: מתינות לוחצת

כפי שפורסם בידיעות אחרונות בתאריך  2.10.2013, במסגרת פרויקט אופק לתקשורת הערבית.

...

Pages