גילנות בחברה הישראלית

שנות פעילות: 2009 - 2010

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר ליאת איילון, ד"ר שרה אלון, ד"ר אהוד בודנר, ג'ני ברודסקי, אביבה גולדברג, פרופ' חוה גולנדר, ד"ר ישראל דורון, פרופ' חיים חזן, פרופ' שרה כרמל, נואית ענבר-בורובסקי, ד"ר חיה קורן, ד"ר שרון שיוביץ-עזרא 

 

החברה הישראלית נבנתה בראשית דרכה על דמות הצבר – הישראלי החדש, הצעיר, החזק, היפוכו של היהודי הגלותי, הזקן, החלש, המנותק מהאדמה. אולם מאז ראשית ימי הקמת המדינה ועד היום התחולל בישראל שינוי דמוגרפי: החברה הישראלית הזדקנה במידה ניכרת, והיא עדיין נתונה בתהליך מתמשך של הזדקנות.
בהקשר זה רווחת תופעת ה"גילנות" (ageism). גילנות מוגדרת כתהליך שיטתי של סטריאוטיפיזציה ואפליה נגד אנשים בשל זקנתם, והיא מתבטאת ביחס מתנשא ובקיפוח חברתי וכלכלי של זקנים. להזדקנות החברה האנושית בכלל, והישראלית בפרט, השפעות כלכליות וחברתיות מרחיקות לכת.

מטרת הפרויקט הייתה לקדם את המחקר העוסק במאפיינים הייחודיים של תופעת הגילנות בישראל ולגבש דפוסי מדיניות חברתית חדשניים ומקוריים בתחום. לשם כך התכנס צוות חשיבה בין-תחומי של מומחים למדיניות הזקנה ומדע הזקנה. הצוות עסק בסטריאוטיפים, באפליה ובהבניה החברתית – השלילית והחיובית – של תופעת הזקנה ושל אוכלוסיית הזקנים בחברה הישראלית.

במסגרת הפרויקט התקיים בנובמבר 2009 יום עיון בנושא "גילנות בחברה הישראלית: סטריאוטיפים והבניה חברתית של הזִקנה בישראל". ספר ראשון מסוגו בנושא זה בישראל עתיד לראות אור בקרוב.