קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

חיי המוסר של החפץ
תיאוריה פוליטית ולימודי מדע, טכנולוגיה וחברה (STS)
אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
דת, כלכלה וחילון
משפחות בישראל בעידן האינדיבידואליזציה: מגדר, דת, לאומיות וזכויות אדם
מאזרחות חברתית לאזרחות כלכלית: נשים, רווחה וארגונים לא ממשלתיים – צוות מחקר
צמיחתו וגיבושו של המעמד הבינוני הערבי בישראל

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

המוות והפילוסופיה של ההלכה
עבודות שקופות
אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי
השלטון המקומי הערבי בישראל
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
השתלמות מורים: יהדות ודמוקרטיה
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
גזע בעידן הגנום
סדנת הקיץ לחוקרים צעירים בתרבות וזהות יהודית
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
לקראת מחשבה פוליטית מקומית
יועצים חרדיים
פמיניזם ערבי
הציונות והאימפריות
זהויות יהודיות, פוליטיקה וחברה בישראל
ארוס אינטלקטואלי
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
מגדר ופוליטיקה
פסיכואנליזה וקבלה
גילנות בחברה הישראלית
דת, מדינה ומגדר
הגירה ותיאולוגיה במפגש בין מסורת, מודרנה ופוסט-מודרנה
הזהות הלאומית בזמננו: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
דת ומעמד
מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך
רוחניות בחינוך
מטה נוער לשינוי חברתי (מנו"ע)
ממשל ומשילות בעם היהודי
המדינה בראי החינוך

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2