קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

עבודות שקופות
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
תרגום ספרות ערבית לעברית: פורום המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
פסיכואנליזה וקבלה
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
מדידה והערכה בשירות הלמידה
רוחניות בחינוך
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
קבוצת הדיון המושגית

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה
ניהליזם וגבולות הביקורת
יועצים חרדיים
הציונות והאימפריות
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
ארוס אינטלקטואלי
פמיניזם ערבי
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה
הישיבה הליטאית וזיקותיה למרחב הציבורי בישראל
גילנות בחברה הישראלית
מוסר, גוף, חברה
קריאות בנוף הישראלי
מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך
מטה נוער לשינוי חברתי (מנו"ע)
פורום סביבה וקיימות אזורית
שאלות של צדק
המדינה בראי החינוך
הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
החלוקה וחלופותיה
הפיוט כצוהר תרבותי
לימודי (ביקורת) המוגבלות
משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל
ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
מכנה משותף
עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2