קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

עבודות שקופות
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
תרגום ספרות ערבית לעברית: פורום המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
פסיכואנליזה וקבלה
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
מדידה והערכה בשירות הלמידה
רוחניות בחינוך
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
קבוצת הדיון המושגית

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי
פליטים בישראל
העברית כשפת תרבות
פרויקט הים השחור: פונטוס כמרחב גישור
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים
השתלמות מורים: יהדות ודמוקרטיה
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה
ניהליזם וגבולות הביקורת
יועצים חרדיים
הציונות והאימפריות
יהודים צבע גזע
היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה
ארוס אינטלקטואלי
משפט, חברה ותרבות יהודית
אורבניות ים תיכונית
גילנות בחברה הישראלית
הטמעת חשיבה מגדרית
מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה
הישיבה הליטאית וזיקותיה למרחב הציבורי בישראל
פיתוח חשיבה אסטרטגית ועיצוב מדיניות בקרב בכירי משרד החינוך 
קריאות בנוף הישראלי
מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך
מטה נוער לשינוי חברתי (מנו"ע)
מזרח תיכון משתנה: נקודות המבט של תורכיה וישראל
שאלות של צדק
המדינה בראי החינוך
הרומן כמסגרת חדשה לחשיבה על המזרח התיכון בעידן המודרני
מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2