קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

עבודות שקופות
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
תרגום ספרות ערבית לעברית: פורום המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
פסיכואנליזה וקבלה
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
מדידה והערכה בשירות הלמידה
רוחניות בחינוך
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
קבוצת הדיון המושגית

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

ניהליזם וגבולות הביקורת
לימודי (ביקורת) המוגבלות
יועצים חרדיים
הציונות והאימפריות
מוטיבים של קונפליקט בדמוקרטיות מזרח-תיכוניות: מבט השוואתי מטורקיה ומישראל
היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה
עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת
ארוס אינטלקטואלי
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
גילנות בחברה הישראלית
מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה
היסטוריה של המושגים
הישיבה הליטאית וזיקותיה למרחב הציבורי בישראל
קריאות בנוף הישראלי
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך
מטה נוער לשינוי חברתי (מנו"ע)
שאלות של צדק
מרחב הביטחון
המדינה בראי החינוך
משטרה ושיטור
הפיוט כצוהר תרבותי
סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש
מכנה משותף
משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל
שיח בין עולמות
ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
הבניית זהות קולקטיבית

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2