קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

עבודות שקופות
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
תרגום ספרות ערבית לעברית: פורום המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
פסיכואנליזה וקבלה
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
מדידה והערכה בשירות הלמידה
רוחניות בחינוך
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
קבוצת הדיון המושגית

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

פני האל
פוסט-קומוניזם והמחשבה הפוליטית והדתית באגן המזרחי של הים התיכון
המזרח כותב את עצמו
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים: תכנון מדיניות ואסטרטגיה
יחד לומדים על השואה
גבולות מצטלבים
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה
ידע אנתרופולוגי
סמינר מחקרי-מתודולוגי
פמיניזם ערבי
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
מדעי הרוח לאן?
החברה החרדית בישראל
חוקרים ערבים צעירים
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
חשיבה חוצת דיסציפלינות
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
מוסר, גוף, חברה
פילוסופיה ומדעי היהדות
הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון
פורום סביבה וקיימות אזורית
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
היררכיה בחינוך
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
החלוקה וחלופותיה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2