קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
דת, כלכלה וחילון
משפחות בישראל בעידן האינדיבידואליזציה: מגדר, דת, לאומיות וזכויות אדם
מאזרחות חברתית לאזרחות כלכלית: נשים, רווחה וארגונים לא ממשלתיים – צוות מחקר
צמיחתו וגיבושו של המעמד הבינוני הערבי בישראל
משטר הדיור בישראל: קניין, בעלות ואי-שוויון
ישראל שוויונית? מדיבורים לאסטרטגיה

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
הגירה ותיאולוגיה במפגש בין מסורת, מודרנה ופוסט-מודרנה
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
הזהות הלאומית בזמננו: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
גילנות בחברה הישראלית
מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך
דמוקרטיה וניאו-ליברליזם בעקבות המשבר הכלכלי
מוסר, גוף, חברה
דת ומעמד
הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
מכנה משותף
ממשל ומשילות בעם היהודי
המדינה בראי החינוך
משפט, חברה ותרבות יהודית
מגדר ופוליטיקה
פורום סביבה וקיימות אזורית
המזרח כותב את עצמו
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
מחקר על דיאספורות
לימודי (ביקורת) המוגבלות
חטיבות הביניים בישראל
מזרח תיכון משתנה: נקודות המבט של תורכיה וישראל
עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת
ידע אנתרופולוגי
היסטוריה של המושגים
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2