קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
פסיכואנליזה וקבלה
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
מדידה והערכה בשירות הלמידה
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
דת, כלכלה וחילון
משפחות בישראל בעידן האינדיבידואליזציה: מגדר, דת, לאומיות וזכויות אדם

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה
רגולציה וחינוך
הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
מדידת הבלתי מדיד
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
העברת זיכרון ובדיון
החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
פליטים בישראל
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
מידע, ידע, דעה ודעת: מעמד הדעת וארגון הידע
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
העברית כשפת תרבות
סדנה לכתיבת הגות יהודית
היסטוריה של המושגים
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה
זהות ומעמד
הקבוצה המשפטית
אורבניות ים תיכונית
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים
ניהליזם וגבולות הביקורת
אוטונומיה חינוכית וזכויות קולקטיביות, הפרטה ובחירה ולימודי ליבה בראי החקיקה החינוכית
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
השתלמות מורים במחקר: חינוך מורים חושבים

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2