קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
דת, כלכלה וחילון
משפחות בישראל בעידן האינדיבידואליזציה: מגדר, דת, לאומיות וזכויות אדם
מאזרחות חברתית לאזרחות כלכלית: נשים, רווחה וארגונים לא ממשלתיים – צוות מחקר
צמיחתו וגיבושו של המעמד הבינוני הערבי בישראל
משטר הדיור בישראל: קניין, בעלות ואי-שוויון
ישראל שוויונית? מדיבורים לאסטרטגיה

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

סמינר מחקרי-מתודולוגי
פני האל
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית
השלטון המקומי הערבי בישראל
העברית כשפת תרבות
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים
חוקרים ערבים צעירים
ניהליזם וגבולות הביקורת
יחד לומדים על השואה
חשיבה חוצת דיסציפלינות
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
היררכיה בחינוך
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה
דת, מדינה ומגדר
הישיבה הליטאית וזיקותיה למרחב הציבורי בישראל
אולטרה-אורתודוקסיה
קריאות בנוף הישראלי
תוכנית מנהלים: זהות יהודית מגוונת במערכת חינוכית משותפת
יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים: תכנון מדיניות ואסטרטגיה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2