קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עבודות שקופות
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
פסיכואנליזה וקבלה
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
מדידה והערכה בשירות הלמידה
רוחניות בחינוך
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

אוטונומיה חינוכית וזכויות קולקטיביות, הפרטה ובחירה ולימודי ליבה בראי החקיקה החינוכית
חינוך אזרחי בישראל
השתלמות מורים במחקר: חינוך מורים חושבים
דת ומעמד
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
ממשל ומשילות בעם היהודי
הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
חינוך והחברה האזרחית
סדנת מחקר: פוסט-כמאליזם
המזרח כותב את עצמו
פני האל
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
פוסט-קומוניזם והמחשבה הפוליטית והדתית באגן המזרחי של הים התיכון
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים: תכנון מדיניות ואסטרטגיה
גבולות מצטלבים
יחד לומדים על השואה
סמינר מחקרי-מתודולוגי
רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה
ידע אנתרופולוגי
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
פמיניזם ערבי
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
מדעי הרוח לאן?
החברה החרדית בישראל
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
חוקרים ערבים צעירים
חשיבה חוצת דיסציפלינות

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2