קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

אופק לתקשורת הערבית: פרויקט ון ליר אעלאם לתקשורת
עתיד הצדק: היבטים בין-תחומיים של צדק בהקשר של סכסוכים עכשוויים
תנועות דתיות חדשות בישראל – מרכז מיד"ע
כתיבה מחדש: יהודי אתיופיה כותבים את סיפורם
ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
קידום ערכים דמוקרטיים וליברליים בקרב בני נוער בירושלים: פרויקט משותף עם המוזיאון לאמנות האסלאם ומדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום
יצירת תוכנית לימוד אלטרנטיבית ללימודי השפה הערבית בבתי ספר יהודיים
מַכְּתוּבּ: חוג המתרגמים ערבית–עברית
פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות
מסע והגירה בספרות הערבית המודרנית - זהות ומקום בספרות ובקולנוע הערביים המודרניים
תכנון ובנייה במזרח ירושלים
קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח (1970—2000): היבטים של ידע ובילטרליות
מגמות בחקר האקדמיה בישראל: דיון רב-תחומי
תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל: האם יש בו צורך ואם כן האם זה אפשרי, וכיצד לבצעו על מנת שישיג את מטרותיו
העדפה מתקנת על בסיס חברתי-כלכלי בתקצוב מערכת החינוך
העדה הדרוזית: שייכות, זהות ואתגרים לעתיד
טכנולוגיות גנומיות מתקדמות בהיריון
אזרחות על תנאי? יוזמות חקיקה הפוגעות בזכויות האזרח בישראל
פורום דוסטרובסקי לחינוך למוסיקה ולמחול
דת, כלכלה וחילון
משפחות בישראל בעידן האינדיבידואליזציה: מגדר, דת, לאומיות וזכויות אדם
מאזרחות חברתית לאזרחות כלכלית: נשים, רווחה וארגונים לא ממשלתיים – צוות מחקר
צמיחתו וגיבושו של המעמד הבינוני הערבי בישראל
משטר הדיור בישראל: קניין, בעלות ואי-שוויון
ישראל שוויונית? מדיבורים לאסטרטגיה

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

אורבניות ים תיכונית
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
מכנה משותף
הקבוצה המשפטית
ידע אנתרופולוגי
חטיבות הביניים בישראל
דמוקרטיה וניאו-ליברליזם בעקבות המשבר הכלכלי
מחקר על דיאספורות
הטמעת חשיבה מגדרית
רגולציה וחינוך
הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
פיתוח חשיבה אסטרטגית ועיצוב מדיניות בקרב בכירי משרד החינוך 
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי
מדעי הרוח לאן?
החברה החרדית בישראל
מדידת הבלתי מדיד
שיח בין עולמות
פילוסופיה ומדעי היהדות
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
העברת זיכרון ובדיון
מידע, ידע, דעה ודעת: מעמד הדעת וארגון הידע
מזרח תיכון משתנה: נקודות המבט של תורכיה וישראל
חינוך אזרחי בישראל
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית
סדנת מחקר: פוסט-כמאליזם

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2