קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
פרויקט הים השחור: פונטוס כמרחב גישור
תורת הידיעה
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
יהודים צבע גזע
ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
בחינות בגרות בישראל
משפט, חברה ותרבות יהודית
אורבניות ים תיכונית
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה
המורה – מעמד, פרופסיה והכשרה
הטמעת חשיבה מגדרית
חסרי בית בישראל: היבטים אמפיריים ומוסדיים
פיתוח חשיבה אסטרטגית ועיצוב מדיניות בקרב בכירי משרד החינוך 
העברת זיכרון ובדיון
החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
מזרח תיכון משתנה: נקודות המבט של תורכיה וישראל
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
בני נוער ערבים בישראל בצומת תרבויות: סוגיות חינוכיות, דילמות ערכיות והבניה חברתית
הרומן כמסגרת חדשה לחשיבה על המזרח התיכון בעידן המודרני
תוכנית מנהלים: זהות יהודית מגוונת במערכת חינוכית משותפת
מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
מוטיבציה בקרב מורים ערבים
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי
חינוך אזרחי בישראל

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2