קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
המזרח כותב את עצמו
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
פליטים בישראל
מדידה והערכה בשירות הלמידה
מכנה משותף
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה
ידע אנתרופולוגי
חטיבות הביניים בישראל
היסטוריה של המושגים
מחקר על דיאספורות
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
רגולציה וחינוך
הקבוצה המשפטית
אורבניות ים תיכונית
החברה החרדית בישראל
דמוקרטיה וניאו-ליברליזם בעקבות המשבר הכלכלי
מדידת הבלתי מדיד
הטמעת חשיבה מגדרית
מדעי הרוח לאן?
הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
פיתוח חשיבה אסטרטגית ועיצוב מדיניות בקרב בכירי משרד החינוך 
פילוסופיה ומדעי היהדות
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2