קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
מדעי הרוח לאן?
דמוקרטיה וניאו-ליברליזם בעקבות המשבר הכלכלי
החברה החרדית בישראל
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
חוקרים ערבים צעירים
פילוסופיה ומדעי היהדות
יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית
חשיבה חוצת דיסציפלינות
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
היררכיה בחינוך
מגדר ופוליטיקה
דת, מדינה ומגדר
אולטרה-אורתודוקסיה
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
תורת הידיעה
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
בחינות בגרות בישראל
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
פליטים בישראל
המורה – מעמד, פרופסיה והכשרה
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2