קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

השתלמות מורים במחקר: חינוך מורים חושבים
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
חינוך והחברה האזרחית
פליטים בישראל
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
מזרח תיכון משתנה: נקודות המבט של תורכיה וישראל
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
החינוך היהודי בגיל הרך
היסטוריה של המושגים
יחד לומדים על השואה
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
סמינר מחקרי-מתודולוגי
הקבוצה המשפטית
אורבניות ים תיכונית
פרויקט הים השחור: פונטוס כמרחב גישור
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
הטמעת חשיבה מגדרית
העברית כשפת תרבות
פיתוח חשיבה אסטרטגית ועיצוב מדיניות בקרב בכירי משרד החינוך 
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים
הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
חוקרים ערבים צעירים
ניהליזם וגבולות הביקורת
חשיבה חוצת דיסציפלינות
שיח בין עולמות

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2