קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

חשיבה חוצת דיסציפלינות
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
היררכיה בחינוך
פליטים בישראל
אולטרה-אורתודוקסיה
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
פרויקט הים השחור: פונטוס כמרחב גישור
תורת הידיעה
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
יהודים צבע גזע
ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
בחינות בגרות בישראל
משפט, חברה ותרבות יהודית
אורבניות ים תיכונית
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה
המורה – מעמד, פרופסיה והכשרה
הטמעת חשיבה מגדרית
חסרי בית בישראל: היבטים אמפיריים ומוסדיים
פיתוח חשיבה אסטרטגית ועיצוב מדיניות בקרב בכירי משרד החינוך 
העברת זיכרון ובדיון
החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
מזרח תיכון משתנה: נקודות המבט של תורכיה וישראל
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
בני נוער ערבים בישראל בצומת תרבויות: סוגיות חינוכיות, דילמות ערכיות והבניה חברתית

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2