קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש
מדידת הבלתי מדיד
השלטון המקומי הערבי בישראל
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
מדעי הרוח לאן?
החברה החרדית בישראל
פילוסופיה ומדעי היהדות
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
מידע, ידע, דעה ודעת: מעמד הדעת וארגון הידע
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
יחד לומדים על השואה
סדנה לכתיבת הגות יהודית
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
אורבניות ים תיכונית
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
דת, מדינה ומגדר
תורת הידיעה
הפורום הירושלמי לארגוני התחדשות יהודית
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
זהות ומעמד
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
אוטונומיה חינוכית וזכויות קולקטיביות, הפרטה ובחירה ולימודי ליבה בראי החקיקה החינוכית
משטרה ושיטור
תוכנית מנהלים: זהות יהודית מגוונת במערכת חינוכית משותפת
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2