קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

השלטון המקומי הערבי בישראל
גילנות בחברה הישראלית
דת ומעמד
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
מטה נוער לשינוי חברתי (מנו"ע)
פמיניזם ערבי
המדינה בראי החינוך
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
ממשל ומשילות בעם היהודי
מגדר ופוליטיקה
המזרח כותב את עצמו
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
פסיכואנליזה וקבלה
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
דת, מדינה ומגדר
מכנה משותף
ידע אנתרופולוגי
רוחניות בחינוך
חטיבות הביניים בישראל
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
מחקר על דיאספורות
רגולציה וחינוך
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
מדעי הרוח לאן?

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2