קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

הטמעת חשיבה מגדרית
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
פיתוח חשיבה אסטרטגית ועיצוב מדיניות בקרב בכירי משרד החינוך 
יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית
העברית כשפת תרבות
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים
חוקרים ערבים צעירים
שיח בין עולמות
השתלמות מורים במחקר: חינוך מורים חושבים
חשיבה חוצת דיסציפלינות
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
הרומן כמסגרת חדשה לחשיבה על המזרח התיכון בעידן המודרני
ניהליזם וגבולות הביקורת
פסיכואנליזה וקבלה
חינוך אזרחי בישראל
היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה
היררכיה בחינוך
השתלמות מורים: יהדות ודמוקרטיה
מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה
הישיבה הליטאית וזיקותיה למרחב הציבורי בישראל
אולטרה-אורתודוקסיה
רוחניות בחינוך
קריאות בנוף הישראלי
יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים: תכנון מדיניות ואסטרטגיה
קבוצת הדיון המושגית
סדנת מחקר: פוסט-כמאליזם
בחינות בגרות בישראל

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2