קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים: תכנון מדיניות ואסטרטגיה
יחד לומדים על השואה
ידע אנתרופולוגי
סמינר מחקרי-מתודולוגי
הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון
פורום סביבה וקיימות אזורית
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
החלוקה וחלופותיה
חוקרים ערבים צעירים
לימודי (ביקורת) המוגבלות
מדעי הרוח לאן?
החברה החרדית בישראל
פילוסופיה ומדעי היהדות
חשיבה חוצת דיסציפלינות
מוטיבים של קונפליקט בדמוקרטיות מזרח-תיכוניות: מבט השוואתי מטורקיה ומישראל
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
היררכיה בחינוך
היסטוריה של המושגים
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
אולטרה-אורתודוקסיה
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
מרחב הביטחון
תורת הידיעה
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2