קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

לימודי (ביקורת) המוגבלות
העברית כשפת תרבות
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים
חוקרים ערבים צעירים
משטרה ושיטור
חשיבה חוצת דיסציפלינות
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
הרומן כמסגרת חדשה לחשיבה על המזרח התיכון בעידן המודרני
ניהליזם וגבולות הביקורת
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה
מבט פמיניסטי על ירושלים בזיקה להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם
היררכיה בחינוך
פסיכואנליזה וקבלה
מרחב הביטחון
הישיבה הליטאית וזיקותיה למרחב הציבורי בישראל
אולטרה-אורתודוקסיה
קריאות בנוף הישראלי
סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים: תכנון מדיניות ואסטרטגיה
ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
יהודים צבע גזע
בחינות בגרות בישראל
פני האל
שאלות של צדק
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2