קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

המדינה בראי החינוך
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
הפיוט כצוהר תרבותי
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
מוסר, גוף, חברה
מכנה משותף
פורום סביבה וקיימות אזורית
משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל
ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון
הבניית זהות קולקטיבית
חטיבות הביניים בישראל
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
מחקר על דיאספורות
החלוקה וחלופותיה
חילון והדתה
רגולציה וחינוך
לימודי (ביקורת) המוגבלות
המוות והפילוסופיה של ההלכה
מוטיבים של קונפליקט בדמוקרטיות מזרח-תיכוניות: מבט השוואתי מטורקיה ומישראל
מדידת הבלתי מדיד
עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת
מבט פמיניסטי על ירושלים בזיקה להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
גזע בעידן הגנום
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
היסטוריה של המושגים
לקראת מחשבה פוליטית מקומית
מידע, ידע, דעה ודעת: מעמד הדעת וארגון הידע

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2