קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

רוחניות בחינוך
השתלמות מורים: יהדות ודמוקרטיה
המדינה בראי החינוך
קבוצת הדיון המושגית
סדנת מחקר: פוסט-כמאליזם
ממשל ומשילות בעם היהודי
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
גבולות מצטלבים
מגדר ופוליטיקה
המזרח כותב את עצמו
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
מחקר על דיאספורות
מדידה והערכה בשירות הלמידה
חטיבות הביניים בישראל
הציונות והאימפריות
מטה נוער לשינוי חברתי (מנו"ע)
ידע אנתרופולוגי
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
רגולציה וחינוך
מוסר, גוף, חברה
מדעי הרוח לאן?
החברה החרדית בישראל
מדידת הבלתי מדיד
דמוקרטיה וניאו-ליברליזם בעקבות המשבר הכלכלי

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2