קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

מדעי הרוח לאן?
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש
החברה החרדית בישראל
מדידת הבלתי מדיד
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
עבודות שקופות
השלטון המקומי הערבי בישראל
פילוסופיה ומדעי היהדות
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
מידע, ידע, דעה ודעת: מעמד הדעת וארגון הידע
פמיניזם ערבי
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
סדנה לכתיבת הגות יהודית
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
תורת הידיעה
מגדר ופוליטיקה
הפורום הירושלמי לארגוני התחדשות יהודית
זהות ומעמד
אוטונומיה חינוכית וזכויות קולקטיביות, הפרטה ובחירה ולימודי ליבה בראי החקיקה החינוכית
השתלמות מורים במחקר: חינוך מורים חושבים
פסיכואנליזה וקבלה
דת, מדינה ומגדר
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
רוחניות בחינוך
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2