קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

סמינר מחקרי-מתודולוגי
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
חינוך אזרחי בישראל
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
סדנת מחקר: פוסט-כמאליזם
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
פוסט-קומוניזם והמחשבה הפוליטית והדתית באגן המזרחי של הים התיכון
מדעי הרוח לאן?
החברה החרדית בישראל
חוקרים ערבים צעירים
פני האל
פילוסופיה ומדעי היהדות
חשיבה חוצת דיסציפלינות
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
גבולות מצטלבים
היררכיה בחינוך
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
פמיניזם ערבי
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
אולטרה-אורתודוקסיה
תורת הידיעה
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
בחינות בגרות בישראל

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2