קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
פני האל
גזע בעידן הגנום
פוסט-קומוניזם והמחשבה הפוליטית והדתית באגן המזרחי של הים התיכון
גבולות מצטלבים
לקראת מחשבה פוליטית מקומית
מידע, ידע, דעה ודעת: מעמד הדעת וארגון הידע
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה
זהויות יהודיות, פוליטיקה וחברה בישראל
סדנה לכתיבת הגות יהודית
הגירה ותיאולוגיה במפגש בין מסורת, מודרנה ופוסט-מודרנה
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
הזהות הלאומית בזמננו: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
זהות ומעמד
פמיניזם ערבי
אוטונומיה חינוכית וזכויות קולקטיביות, הפרטה ובחירה ולימודי ליבה בראי החקיקה החינוכית
השתלמות מורים במחקר: חינוך מורים חושבים
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
דת ומעמד
מוסר, גוף, חברה
ממשל ומשילות בעם היהודי
חינוך והחברה האזרחית
פורום סביבה וקיימות אזורית
המזרח כותב את עצמו
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון
יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים: תכנון מדיניות ואסטרטגיה
יחד לומדים על השואה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2