קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
החלוקה וחלופותיה
לימודי (ביקורת) המוגבלות
ידע אנתרופולוגי
סמינר מחקרי-מתודולוגי
מוטיבים של קונפליקט בדמוקרטיות מזרח-תיכוניות: מבט השוואתי מטורקיה ומישראל
עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
מדעי הרוח לאן?
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
החברה החרדית בישראל
חוקרים ערבים צעירים
היסטוריה של המושגים
חשיבה חוצת דיסציפלינות
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
פילוסופיה ומדעי היהדות
מרחב הביטחון
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
היררכיה בחינוך
סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
אולטרה-אורתודוקסיה
משטרה ושיטור
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
שיח בין עולמות
תורת הידיעה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2