קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
גבולות מצטלבים
חטיבות הביניים בישראל
מחקר על דיאספורות
משטרה ושיטור
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה
רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה
רגולציה וחינוך
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
מדידת הבלתי מדיד
העברת זיכרון ובדיון
מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
דמוקרטיה וניאו-ליברליזם בעקבות המשבר הכלכלי
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
מוסר, גוף, חברה
מידע, ידע, דעה ודעת: מעמד הדעת וארגון הידע
יהודים צבע גזע
העברית כשפת תרבות
פורום סביבה וקיימות אזורית
סדנה לכתיבת הגות יהודית
החלוקה וחלופותיה
זהות ומעמד
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2