קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
מדעי הרוח לאן?
החברה החרדית בישראל
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
חוקרים ערבים צעירים
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
פילוסופיה ומדעי היהדות
חשיבה חוצת דיסציפלינות
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
היררכיה בחינוך
פליטים בישראל
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
פרויקט הים השחור: פונטוס כמרחב גישור
אולטרה-אורתודוקסיה
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
תורת הידיעה
סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
יהודים צבע גזע
ירושלים שלי, שלך ושלנו: השתלמות בנושא הפסיפס האנושי בירושלים
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
בחינות בגרות בישראל
משפט, חברה ותרבות יהודית
אורבניות ים תיכונית
המורה – מעמד, פרופסיה והכשרה
הטמעת חשיבה מגדרית
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2