קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

פילוסופיה ומדעי היהדות
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
הערבית בישראל: שפה, כוח, שיח
מכנה משותף
מידע, ידע, דעה ודעת: מעמד הדעת וארגון הידע
משפט, חברה ותרבות יהודית
פורום סביבה וקיימות אזורית
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
לימודי (ביקורת) המוגבלות
אורבניות ים תיכונית
מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי
המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
סדנה לכתיבת הגות יהודית
עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת
תורת הידיעה
הפורום הירושלמי לארגוני התחדשות יהודית
זהות ומעמד
מזרח תיכון משתנה: נקודות המבט של תורכיה וישראל
אוטונומיה חינוכית וזכויות קולקטיביות, הפרטה ובחירה ולימודי ליבה בראי החקיקה החינוכית
היסטוריה של המושגים
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה
חינוך והחברה האזרחית
פרויקט הים השחור: פונטוס כמרחב גישור
מרחב הביטחון
העברת זיכרון ובדיון

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2