קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

חינוך והחברה האזרחית
מבט פמיניסטי על ירושלים בזיקה להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם
החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
החינוך היהודי בגיל הרך
יחד לומדים על השואה
מוטיבים של קונפליקט בדמוקרטיות מזרח-תיכוניות: מבט השוואתי מטורקיה ומישראל
מרחב הביטחון
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
יהודים צבע גזע
סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
סמינר מחקרי-מתודולוגי
פני האל
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש
העברית כשפת תרבות
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים
חוקרים ערבים צעירים
עבודות שקופות
השלטון המקומי הערבי בישראל
חשיבה חוצת דיסציפלינות
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
ניהליזם וגבולות הביקורת
פמיניזם ערבי
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2