קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

רשויות מקומיות ומשרד החינוך – בין אמון לרגולציה
החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
יחד לומדים על השואה
מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
החינוך היהודי בגיל הרך
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
סמינר מחקרי-מתודולוגי
מוסר, גוף, חברה
העברית כשפת תרבות
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
פורום סביבה וקיימות אזורית
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים
משפט, חברה ותרבות יהודית
חוקרים ערבים צעירים
החלוקה וחלופותיה
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
לימודי (ביקורת) המוגבלות
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
ניהליזם וגבולות הביקורת
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
חשיבה חוצת דיסציפלינות
היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה
משטרה ושיטור

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2