קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
השלטון המקומי הערבי בישראל
הפיוט כצוהר תרבותי
המורה – מעמד, פרופסיה והכשרה
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
חסרי בית בישראל: היבטים אמפיריים ומוסדיים
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
בני נוער ערבים בישראל בצומת תרבויות: סוגיות חינוכיות, דילמות ערכיות והבניה חברתית
תוכנית מנהלים: זהות יהודית מגוונת במערכת חינוכית משותפת
פמיניזם ערבי
הבניית זהות קולקטיבית
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
חילון והדתה
מגדר ופוליטיקה
מוטיבציה בקרב מורים ערבים
דמוקרטיה וניאו-ליברליזם בעקבות המשבר הכלכלי
דת, מדינה ומגדר
המוות והפילוסופיה של ההלכה
אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי
גזע בעידן הגנום
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
סדנת הקיץ לחוקרים צעירים בתרבות וזהות יהודית
השתלמות מורים: יהדות ודמוקרטיה
רוחניות בחינוך
יועצים חרדיים
הציונות והאימפריות
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2