קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

המשפט העברי והישראלי כהזמנה לשיח פילוסופי וחברתי
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
מגדר ופוליטיקה
תורת הידיעה
הפורום הירושלמי לארגוני התחדשות יהודית
זהות ומעמד
זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי
אוטונומיה חינוכית וזכויות קולקטיביות, הפרטה ובחירה ולימודי ליבה בראי החקיקה החינוכית
השתלמות מורים במחקר: חינוך מורים חושבים
פסיכואנליזה וקבלה
דת, מדינה ומגדר
חינוך והחברה האזרחית
רוחניות בחינוך
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
פליטים בישראל
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
החינוך היהודי בגיל הרך
יחד לומדים על השואה
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2