קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

דת, מדינה ומגדר
לקראת מחשבה פוליטית מקומית
רוחניות בחינוך
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
זהויות יהודיות, פוליטיקה וחברה בישראל
ארוס אינטלקטואלי
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
הגירה ותיאולוגיה במפגש בין מסורת, מודרנה ופוסט-מודרנה
הזהות הלאומית בזמננו: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
גילנות בחברה הישראלית
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
דת ומעמד
מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
מטה נוער לשינוי חברתי (מנו"ע)
פליטים בישראל
המדינה בראי החינוך
מדידה והערכה בשירות הלמידה
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
ממשל ומשילות בעם היהודי
היסטוריה של המושגים
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה
המזרח כותב את עצמו
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2