המדינה בראי החינוך

שנות פעילות: 2011 - 2012

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

טליה גרינבלט, ד"ר יהודית דנילוב, רוני הלוי, שרף חסאן, ד"ר גל לוי, אורלי נתנאל, ניצן רותם, דנה קפלן, ד"ר ניר רסיסי, ד"ר ג'וליה רסניק, ד"ר תמי של, איתי שניר, ניצן שריג

קבוצת מחקר זו ביקשה לבחון את התמורות שחלו במאפייניה של המדינה ובאופני תפקודה בעידן הגלובלי, בעיקר לנוכח צמצום אחריות המדינה לניהול ולמימון שירותים חברתיים והעברת אחריות זו לרשויות מקומיות, לארגוני המגזר השלישי, לגופים עסקיים ולהורים. הנחת העבודה של הקבוצה הייתה ששדה החינוך משמש זירה ייחודית שבה אפשר לעמוד על שינויים אלו וללמוד מכך על אופייה של המדינה בימינו. 

קבצים מצורפים: