חטיבות הביניים בישראל

שנות פעילות: 2008

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר נורה רש, נורית הרמן-אלמוזנינו, פרופ' אדם ניר, מירי ונד ורונית שרביט (יועצות לקבוצה)

חטיבות הביניים הן המוסד החינוכי המבוקר ביותר בישראל בתחומים כמו רמת ההישגים, פערים בהישגים, רמת האלימות ואי-נחת של מורים והורים. 
 

הקבוצה הוקמה על פי בקשתו של פרופ' סידני שטראוס, המדען הראשי של משרד החינוך דאז, ומטרתה הייתה לקדם דיון מקצועי ומבוסס מחקר בעניין המדיניות המומלצת לחטיבות הביניים בישראל בקרב הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך. חבריה ביקשו לכתוב מסמך תשתיתי לדיון הפורשׂ את המשמעויות המגוונות של כיווני מדיניות שונים לחטיבות הביניים. נייר זה התבסס על מחקר ועל ראיונות עם בעלי תפקידים בחטיבות הביניים שנערכו ב-2008 ושימשו רקע למפגשי חשיבה בנושא.

 

בסיום עבודתה ניסחה הקבוצה את נייר המדיניות חטיבות הביניים בישראל: בעיות, קשיים ופתרונות אפשריים: מסגרת לניתוח כיווני הכרעה