מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך

שנות פעילות: 2008 - 2009

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר גרניט אלמוג-ברקת, שחר בר יהודה, נורית הרמן-אלמוזנינו, רות להבי, פרופ' אדם ניר, ד"ר אודט סגל, פאר-לי פירו, לילי רוסו, ד"ר ורדה שיפר, ד"ר חני שלטון

בעשור האחרון גברה המעורבות של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך בישראל. מערכת היחסים שנוצרה כתוצאה מהסדרים פורמליים והסכמות בלתי פורמליות בין מערכת החינוך לבין המגזר השלישי הנה מורכבת וסבוכה, ויש לה השלכות פונקציונליות ואתיות חשובות על החינוך בישראל.

 
קבוצת הדיון הוקמה בתיאום עם משרד החינוך כדי לדון בהיבטים מעשיים ואתיים של המעורבות הגוברת של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך. הקבוצה כתבה נייר מדיניות במסגרתו ערכה סקירת ספרות מקיפה על התופעה בארץ ובעולם ופיתחה מערכת מושגית בעלת תרומה חשובה לאנליזה של המציאות בשטח. בסיום עבודתה ניסחה הקבוצה המלצות למשרד החינוך כיצד לקיים מדיניות מקצועית וקוהרנטית כלפי גופים אלה, ובד בבד לנהל אתם דיאלוג מכבד ומאפשר.