דת ומעמד

שנות פעילות: 2010 - 2011

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר שלמה פישר, ד"ר נלי אליאס, ד"ר חן ברם, ד"ר לב גרינברג, פרופ' חנה הרצוג, רחל ורצברגר, ד"ר סימה זלצברג, לי כהנר, ד"ר מלכה כ"ץ, ד"ר נסים ליאון, ד"ר יוליה לרנר, ד"ר מרב מאק, ד"ר דוד סורוצקין, ד"ר נוהאד עלי, ד"ר עזרא קופולביץ', פרופ' אורי רם

קבוצת המחקר על דת ומעמד בישראל יוצאת מנקודת הנחה שהמחקר בישראל לא פיתח באופן מספק את סוגיית היחס בין דת לבין ריבוד ומעמד חברתי. אמנם מחקר ניכר נעשה על אידיאולוגיה של קבוצות דתיות ועל זהויות ופוליטיקה של זהות בהקשר הדתי, אך פעמים רבות הוא מנוהל מתוך התעלמות מחשיבותו ומתפקידו של הגורם המעמדי והמטריאלי בהבנתן של תופעות דתיות. זאת אף על פי שהיחס בין דת לגורמים מטריאליים הוא אחת מתמות המחקר המרכזיות בסוציולוגיה מאז היווסדה, והוא המוקד של מחקר חשוב הנעשה היום בחו"ל. קבוצת המחקר תתחיל למלא את החסר בתחום זה ולפתוח אפיקים חדשים למחקר החברה בישראל.