היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש

שנות פעילות: 2010 - 2012

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

תום אורגד, אליעזר באומגרטן, שי בן טל, חן ברם, בועז הוס, יובל הררי, עידו הררי, רחל ורצברגר, תמר כתריאל, אסף ליבוביץ, יונתן מאיר, דון סימן, תומר פרסיקו, שי פררו, יועד קדרי, אדם קלין אורון, שלומית קסלר, כרמית רוזן, מריאנה רוח-מדבר, דלית שמחאי, אסף שרעבי, אסף תמרי

על אודות

בחברות רבות בנות זמננו הולכת וגוברת נוכחותן של תופעות ותנועות דתיות, ומופיעות תצורות תרבותיות חדשות בעלות זיקה אל תופעות דתיות מסורתיות, אך גם נבדלות מהן – המכונות לרוב בשם "עידן חדש". חוקרים מכירים בכך שתהליכים אלה הם מההתפתחויות החברתיות והתרבותיות החשובות של העשורים האחרונים.
 
מתוך עיון בהיבטיה של תרבות העידן החדש בישראל, הקבוצה מבקשת לקרוא תיגר על ההנחות הרווחות שלפיהן העידן החדש הוא תופעה אינדיבידואלית המדגישה היבטים של ביטוי אישי, הגשמה אישית וחופש הפרט, ותרבות העידן החדש היא הן סימפטום והן זרז של הנסיגה מן הפוליטי או לפחות מהיבטים מסוימים שלו. הקבוצה עוסקת בסוגיות מגוונות הנובעות מהקשר זה: צורות ההסדרה, הארגון והמִשמוּע של היחסים החברתיים בתוך הקבוצות המשויכות לתופעת העידן החדש וביניהן; תפיסת הפוליטי והפוליטיקה בעיני המשתתפים בתרבות העידן החדש; העידן החדש בתוך הקשר חברתי-פוליטי; ואופני השפעתה של תופעת העידן החדש על תהליכים פוליטיים בחברה ועל המשגתם.
 
בקבוצה 21 משתתפים והיא נפגשת אחת לחודש. היא מאפשרת רב-שיח בין חוקרים מתחומים מגוונים: פילוסופיה, היסטוריה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי תרבות ומחשבת ישראל. 
 
הפעילות
במאי 2011 ערכה הקבוצה סמינר פתוח לציבור בהשתתפות אורחים מחו"ל: פרופ' ואוטר הנחרף מאוניברסיטת אמסטרדם ופרופ' מרק סדג'וויק מאוניברסיטת אירהאוס בדנמרק. בספטמבר 2011 ערכה הקבוצה כנס בנושא "'כתות' או 'תנועות דתיות חדשות'? הוויכוח על תגובתה הראויה של המדינה". הכנס, שנערך בעקבות דוח משרד הרווחה והישורתים החברתיים בנושא "תופעת הכתות", כינס יחד בפעם הראשונה חוקרים, עובדים סוציאלים, פעילים אנטי-כיתתיים וחברי תנועות דתיות חדשות.