שירה וולפנזון-ברוק

שירה וולפנזון-ברוק
תפקיד: 
רכזת תחום תרבות ומחשבה יהודית; רכזת תחום הלימודים המתקדמים; מזכירת מערכת של "זהויות" – כתב עת לתרבות ולזהות יהודית
דואר אלקטרוני: 

בעלת תואר ראשון במשפטים מן האוניברסיטה העברית בירושלים.