הוצאת מכון ון ליר

חיפוש בפרסומים

כתבי עת

פרסומים חדשים

הגדולים: האישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
העסקנים החרדים מקבלים את הוראותיהם; התקשורת...
הולך על הרוח
שלוש היצירות של סלמאן נאטור המכונסות כאן לרומן...