הוצאת מכון ון ליר

חיפוש בפרסומים

כתבי עת

פרסומים אחרונים

"ערבית": סיפורה של מסכה קולוניאלית
השפה הערבית ותוצריה הם אחת הזירות המרכזיות שבהן...
הערבים והשואה: מלחמת הנרטיבים הערבית–ישראלית
סוגיית הערבים והשואה היא נושא טעון ועצם הצירוף...