הוצאת מכון ון ליר

חיפוש בפרסומים

כתבי עת

פרסומים חדשים

נכבה והישרדות: סיפורם של הפלסטינים שנותרו בחיפה ובגליל, 1948–1956
הספר נכבה והישרדות: סיפורם של הפלסטינים שנותרו...
הגדולים: האישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
העסקנים החרדים מקבלים את הוראותיהם; התקשורת...