מדד

מדד ון ליר לאיכות חיים
התוצר הלאומי הגולמי (תל"ג) לנפש, שכונן בתחילת המאה העשרים, היה מראשיתו למדד הבינלאומי העיקרי לרווחה ולשגשוג כלכלי. ואולם ממחצית המאה וביתר שאת בעשוריה האחרונים עלו ונשמעו קולות ביקורתיים שטענו כי אין די בתוצר למדידת רווחה, וכי יש למצוא מדדים אלטרנטיביים שישקפו באופן הולם יותר את רמות הרווחה בתחומים...
איכות החיים בישראל: הווה מול עתיד
20/12/2015 - 13:00 עד 19:15
הכנס השנתי, אירוע הדגל של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, ייערך כבכל שנה בשלהי חודש דצמבר. בכנס יוצגו עבודות שהוכנו במסגרת התוכנית בשנה החולפת ויתארח בו חוקר בין-לאומי בעל שיעור קומה אשר מומחה לנושא הכנס.השנה נעסוק בתחום ההולך ומתפתח בשנים האחרונות בכלכלה הציבורית ואשר יש לו השפעות...
מדד המגדר, פיתוח חדשני ופורץ דרך של שוות, הוא כלי לבחינה רחבת היקף של רמת האי-שוויון המגדרי בין גברים לנשים בישראל לאורך השנים. המדד מציג תמונה מפורטת של מצב האי-שוויון בתחומי חיים שונים – שוק העבודה, מגדור מקצועי, השכלה, בריאות, עוני, אלימות, עוצמה פוליטית וכלכלית, תרבות ותקשורת, מעמד אישי, חלוקת...