לאומיות

קהילות: דת, לאום וזיכרון פוליטי
הקהילה, כקבוצה אנושית החולקת ומדמיינת תכונות משותפות, היא אחת מנקודות ההזדהות המרכזיות של בני האדם. הפרט הנמצא בתוכה מגדיר את עצמו פעמים רבות ביחס אליה, וחברי קהילה "מבינים" את עצמם ביחס לקהילות אחרות. בשל סיבות אלו, ובשל משקלה החברתי והפוליטי של הקהילה, אם דתית, אם עדתית ואם לאומית, החליט מכון ון...
חרדיוּת, לאומיוּת ומזרחיוּת
30/03/2017 - 19:00 עד 21:00
הספר מציע מיפוי של מערכת היחסים, הסמלית והפרקטית, בין דגל הלאום והממלכתיות הגלומה בו ובין "המצנפת", המגלמת את התיאולוגיה הפוליטית של החרדיות המזרחית בהנהגתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, כפי שהתגבשה ביתר שאת למן שנות השמונים של המאה הקודמת. הספר משרטט את דיוקנה של הלאומיות בזרם החרדי-מזרחי וטוען...
המצנפת והדגל: לאומיות-שכנגד בחרדיות המזרחית
הספר המצנפת והדגל: לאומיות-שכנגד בחרדיות המזרחית מציע מיפוי של מערכת היחסים, הסמלית והפרקטית, בין דגל הלאום והממלכתיות הגלומה בו ובין "המצנפת", המגלמת את התיאולוגיה הפוליטית של החרדיות המזרחית בהנהגתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, כפי שהתגבשה ביתר שאת למן שנות השמונים של המאה הקודמת. הספר משרטט...
Freedom in the Arab World
02/11/2016 - 18:30 עד 20:30
הספר עוסק בהתפתחות המושג "חופש" במאה התשע-עשרה בתקופה שבה התהוותה המחשבה המודרנית בשפה הערבית. באמצעות בחינת השפה על "חופש", ספר זה מתחקה על הטרנספורמציה שעברו מסמני מושג זה, משימושים שאינם פוליטיים בעיקרם ועד לשימושים שהצביעו על התפתחותן של מערכות מחשבה שרואות ב"חופש" ערך פוליטי אינהרנטי. הספר...
מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות
שיח הרב-תרבותיות חרג זה כבר מן הדיון הפילוסופי-נורמטיבי והתפשט אל שאלות פוליטיות-מעשיות הנוגעות לחלוקת משאבים הוגנת, לשוויון בין יחידים וקבוצות ולהכרה תרבותית. המדיניות הציבורית לגווניה נדרשת להסתגל למציאות החדשה ולדרישות הנגזרות ממנה. כמו במדינות אחרות בעידן שלנו, גם בישראל קיומה של שונות אתנית,...
"חשב מסלול מחדש": ניווט בין עתיקות, לאומיות וקדושה בירושלים
30/06/2016 - 17:00 עד 21:00
אתרי העתיקות באגן ההיסטורי של ירושלים הם ברובם גם מקומות קדושים ומוקדי תיירות. מקומות אלה יוצרים זירה שבה מצטלבים אינטרסים מדעיים, תרבותיים, דתיים, כלכליים ולאומיים. עד כה נמנעו הרשויות הישראליות מלהציג תוכנית כוללת לחפירה, לשימור ולפיתוח של אתרים ארכיאולוגיים באגן ההיסטורי. בחורף 2015–2016 גיבש...
שבויים
השבי הוא תופעה איומה ואכזרית אך גם מרתקת, הן כתופעה היסטורית, הן כסוגיה אנושית ופוליטית המעלה דילמות קשות ומעוררות מחלוקת. סוגיית השבויים צפה ועולה על סדר יומה של החברה הישראלית ודורשת מכולנו להעמיק בה. הקובץ שבויים דן בהיבטים היסטוריים, סוציולוגיים, ספרותיים, הלכתיים ומשפטיים של סוגיית השבי,...
The New Turks
23/05/2011 - 17:30 עד 19:00
מ"אושר עקדה" ל"פחד יצחק"
24/05/2011 - 18:30 עד 20:00
ערב דיון לכבוד ספרה של יעל פלדמן  Glory and Agony: Isaac's Sacrifice and National Narrative
After Sin: Sin and Evil: Poetry, Philosophy and Theology / session 5
25/11/2011 - 11:30 עד 13:00
Following the liberation of man in the 18th century, leading thinkers of the Enlightenment resolved to try God for the Evil in this world and for the theological prejudgment of man as a sinner. It seemed impossible to justify the existence of God in light of the great natural disasters and in light...

Pages