פילוסופיה

שפות השיח התלמודי: עיון פילוסופי בדרכי ההתהוות של ההלכה האמוראית
הספר שפות השיח התלמודי מציע מפגש ייחודי וראשון מסוגו בין הפילוסופיה של השפה הטבעית, התפתחותם של מושגים והתלמוד הבבלי. לטענת המחבר בעזרת השפה הטבעית, ובמיוחד באמצעות האופן שבו מושגים נטענים במשמעות, ניתן לברר לעומק את הדינמיקה של ההתפתחות וההתהוות של קונספציות הלכתיות. הספר מציע כלים מתודולוגיים...
מהות הבחירה בהגות היהודית בימי הביניים
הבחירה החופשית היא אחת הסוגיות המרכזיות של הפילוסופיה בכל הזמנים. הספר מהות הבחירה בהגות היהודית בימי הביניים מציע ניתוח מקיף של עמדות הפילוסופים היהודים בימי הביניים בשאלה זו. מוצגות בו זוויות שונות של בעיית הבחירה בפילוסופיה בכלל ובפילוסופיה היהודית בפרט: האם קיימת באמת בחירה חופשית או שמא היא...
אסטרטגיות הפולמוס בפילוסופיה היוונית והרומית
אסטרטגיות הפולמוס בפילוסופיה היוונית והרומית מְקַבֵּץ מאמרים שנכתבו בידי מומחים בתחום הפילוסופיה העתיקה על נושא הפולמוס. למרות מרכזיותו של הפולמוס בפילוסופיה העתיקה, צורותיהם ומנגנוניהם של הפולמוסים הפילוסופיים אינם זוכים בדרך כלל לתשומת לב מחקרית שיטתית. אסופה זו מבקשת לשפוך אור חדש על טקסטים...
חילון וחילוניות: עיונים בין-תחומיים
20/06/2016 - 18:30 עד 21:00
נקודת המוצא של הספר היא ההבנה כי הוויתור על הדיכוטומיה דת/חילוניות אין משמעו ויתור על הניסיון להבין לעומקם את תהליכי החילון. קובץ המאמרים, המבוסס על עבודתה של קבוצת מחקר במכון ון ליר בירושלים, מציע התבוננות מחודשת, ביקורתית ורב-ממדית במושג החילוניות ובתהליכי החילון, מנקודת מבט השוואתית; בעזרת בחינה...
ערב עיון לזכרו של הילרי פטנאם
12/04/2016 - 19:00 עד 21:00
פרופסור הילרי פטנאם השפיע השפעה מכרעת על תחומים פילוסופיים מגוונים, בהם הפילוסופיה של הלשון, הפילוסופיה של הרוח והפילוסופיה של המדע, ותרומותיו לתחומים אלו קבעו עבור רבים את סדר היום הפילוסופי. במרכז הגותו עומדות שאלת האמת וההתנגדות לעמדות השוללות אותה. פטנאם התעניין גם בפילוסופיה יהודית וביטא את...
הלכה כהתרחשות
ההלכה היא התרחשות תרבותית ולא רק ספרות הלכתית. ממילא פילוסופיה של ההלכה אמורה לעסוק גם בפילוסופיה של ההתרחשות ההלכתית. למרבה הפלא פילוסופים של ההלכה לא עסקו עד כה בהתרחשות עצמה. החוקרים שמאמריהם מכונסים בספר מנסים להתמודד עם האתגר הזה. ברם עיסוק בכך טומן בחובו סתירה פנימית, שכן התרחשות היא דבר-מה...
The Unity of Time: Philosophical Aspects
27/03/2016 - 19:00 עד 21:00
Time has always been a complicated and complex issue that has been discussed at length in the various scientific disciplines, including physics, psychology, and history. In our time there is a growing division between the various views of the concept of time in science, particularly in...
אחדות הזמן: היבטים פילוסופיים
27/03/2016 - 19:00 עד 21:00
סוגיית הזמן הייתה מאז ומתמיד סוגיה סבוכה ומורכבת, והיא נדונה רבות בתחומי המדע השונים ובהם פיזיקה, פסיכולוגיה היסטוריה ועוד. בתקופתנו גובר והולך הפיצול בין התפיסות השונות של מושג הזמן במדע, ובייחוד בדיון הפילוסופי, שבו הוא מועצם כתוצאה מקיומה של תהום הפעורה בין שני הזרמים המרכזיים בפילוסופיה...
פרופ' ירון אזרחי
פרופ' ירון אזרחי הוא יליד 1940. קיבל תואר דוקטור במדע המדינה מאוניברסיטת הרווארד (1972) ומרצה בתחום זה באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא נשוי לפרופ' רות הכהן, ולהם שלושה ילדים וארבעה נכדים. מתגורר בירושלים.
ד"ר פיני איפרגן
ד"ר פיני איפרגן מלמד פילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן. הוא חוקר את הפילוסופיה הגרמנית הקלאסית. את חינוכו הפילוסופי רכש בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים ובשהות באוניברסיטאות היידלברג, פרנקפורט וברלין בגרמניה. הוא מתגורר עם משפחתו בירושלים.

Pages