יהודים

דיאלוגים אזוריים
בצל הסכסוך הפוליטי המתמשך בין ישראל לעולם הערבי בכלל, והסכסוך הישראלי-פלסטיני בפרט, רואה מכון ון ליר בירושלים חשיבות עליונה בניסיון ליצור דיאלוג בין ישראל לשכניה ובקידומו. הואיל וכך שוקד המכון על יצירת שותפויות עם ארגונים ועם חוקרים מרחבי המזרח התיכון, ובעיקר עם שותפים ערבים פלסטינים. מיזמים אלו...
יהודים וערבים בישראל מתוודעים לזהויותיהם: שינויים מתוך דיאלוג
מפגשי קבוצות מבוקרים ויזומים הם חלק מהיחסים בין ערבים ליהודים בישראל זה יותר מארבעה עשורים. פעילות ארוכת שנים זו מלווה בתיעוד מקיף ובספרות ביקורתית מקיפה לא פחות העוסקת במטרותיה, בכוונותיה ובמידת הצלחתה. הספר מתאר את התהליך הרב-ממדי של דיאלוג בין-קבוצתי בין יהודים ישראלים לבין ערבים פלסטינים, וחושף...
31/05/2016 - 18:00 עד 20:00
מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים שם לו למטרה לקדם דיון אזרחי ועשיר בנושאים הקשורים לחברה ולתרבות הערבית בכלל והפלסטינית בפרט, ליחסי יהודים–ערבים, לשפה הערבית ולסוגיות הקשורות למזרח התיכון בעת החדשה. לכבוד פתיחת המרכז נקיים סדרה של שלושה מפגשים שתבקש להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות...
ביטחוניים או פוליטיים?  על האסירים הפלסטינים ומקומם בפתרון הסכסוך
03/05/2016 - 18:00 עד 20:00
מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים שם לו למטרה לקדם דיון אזרחי ועשיר בנושאים הקשורים לחברה ולתרבות הערבית בכלל והפלסטינית בפרט, ליחסי יהודים–ערבים, לשפה הערבית ולסוגיות הקשורות למזרח התיכון בעת החדשה. לכבוד פתיחת המרכז נקיים סדרה של שלושה מפגשים שתבקש להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות...
מדורת שבט אלטרנטיבית? קווים לדמותו של הסרט הערבי של יום שישי אחר הצהריים
05/04/2016 - 18:00 עד 20:00
מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים שם לו למטרה לקדם דיון אזרחי ועשיר בנושאים הקשורים לחברה ולתרבות הערבית בכלל והפלסטינית בפרט, ליחסי יהודים–ערבים, לשפה הערבית ולסוגיות הקשורות למזרח התיכון בעת החדשה. לכבוד פתיחת המרכז נקיים סדרה של שלושה מפגשים שתבקש להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות...
אנא מן אליהוד: על יהודים, מזרחיוּת, והשפה הערבית בישראל
03/12/2015 - 10:00 עד 18:15
הכנס "אנא מן אל־יהוד: על יהודים, מזרחיוּת והשפה הערבית בישראל" יעסוק ביחסי הגומלין בין השפה הערבית והיהודים בישראל ויתמקד בסיכויים ובאפשרויות הטמונים בקשרים בין התרבות הערבית לתרבות היהודית, וכן בלימוד מחודש של היחסים המורכבים שהתפתחו בין היהודים המזרחים בישראל לבין השפה והתרבות הערבית. בין השאר...
23/12/2014 - 16:30 עד 25/12/2014 - 20:30
ברוח גישתו של השל למסורת ולשינוי, הכנס מבקש להעמיק בהבנת הגותו התיאולוגית והרוחנית, להתבונן מזווית חדשה ורלוונטית באתיקה הפוליטית והחברתית שלו ולבחון את היחסים, המתחים והמחלוקות בין קבוצות וזרמים יהודיים ובין יהודים ללא־יהודים בישראל ובתפוצות.
12/06/2014 - 19:00 עד 21:00
האחריות לעתיד העתיקוֹת בירושלים נתפסת באופן שונה בציבורים שונים. מבחינה בין-לאומית, ירושלים היא אתר מורשת עולמית של אונסק"ו ועתידה להיות שטח באחריות בין-לאומית. מבחינת הפלסטינים, העיר העתיקה היא חלק מהגדה המערבית ולכן היא עתידה להיות באחריות פלסטינית. היהודים-הישראלים רואים בעיר העתיקה את לב הזהות...
06/03/2014 - 09:30 עד 14:45
הכנס מסכם את עבודתה של קבוצת הדיון והמחקר הבין-תחומית שפעלה במכון, אשר בדקה וניתחה את מגמות החקיקה האנטי-דמוקרטית של הכנסת מבחינה משפטית, חברתית ותרבותית, מתוך השוואה למקרי חקר דומים בעולם. בכנס יידונו גם ההשלכות של מגמה זו על ציבור האזרחים הפלסטינים בישראל ועל יחסיו עם המדינה ועם הציבור היהודי,...
Muslim Perceptions and Receptions of the Bible
08/09/2013 - 17:45 עד 20:00
Prof. Camilla Adang of the Department of Arabic and Islamic Studies at Tel Aviv University will speak about Muslim Perceptions and Receptions of the Bible. This lecture will open the third NEW FRONTIERS IN ISLAMIC STUDIES German-Israeli Summer School (funded by the Einstein Foundation, Berlin), to...

Pages