ערבים

דיאלוגים אזוריים
בצל הסכסוך הפוליטי המתמשך בין ישראל לעולם הערבי בכלל, והסכסוך הישראלי-פלסטיני בפרט, רואה מכון ון ליר בירושלים חשיבות עליונה בניסיון ליצור דיאלוג בין ישראל לשכניה ובקידומו. הואיל וכך שוקד המכון על יצירת שותפויות עם ארגונים ועם חוקרים מרחבי המזרח התיכון, ובעיקר עם שותפים ערבים פלסטינים. מיזמים אלו...
Oriental Neighbors: Middle Eastern Jews and Arabs in Mandatory Palestine
27/03/2017 - 18:00 עד 20:30
הספר עוסק במערכת היחסים המורכבת, ולעיתים מלאת הסתירות, שבין יהודי המזרח ושכניהם הערבים בפלסטינה המנדטורית. הוא בוחן את משמעותה של הזהות היהודית-ערבית המורכבת ומנתח את תפקידם הייחודי של בני המזרח כמתווכים בין יהודים וערבים ברמות הפוליטיות, החברתיות, התרבותיות והביטחוניות. תוך חיבורה של ארץ ישראל/...
יהודים וערבים בישראל מתוודעים לזהויותיהם: שינויים מתוך דיאלוג
מפגשי קבוצות מבוקרים ויזומים הם חלק מהיחסים בין ערבים ליהודים בישראל זה יותר מארבעה עשורים. פעילות ארוכת שנים זו מלווה בתיעוד מקיף ובספרות ביקורתית מקיפה לא פחות העוסקת במטרותיה, בכוונותיה ובמידת הצלחתה. הספר מתאר את התהליך הרב-ממדי של דיאלוג בין-קבוצתי בין יהודים ישראלים לבין ערבים פלסטינים, וחושף...
31/05/2016 - 18:00 עד 20:00
מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים שם לו למטרה לקדם דיון אזרחי ועשיר בנושאים הקשורים לחברה ולתרבות הערבית בכלל והפלסטינית בפרט, ליחסי יהודים–ערבים, לשפה הערבית ולסוגיות הקשורות למזרח התיכון בעת החדשה. לכבוד פתיחת המרכז נקיים סדרה של שלושה מפגשים שתבקש להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות...
ביטחוניים או פוליטיים?  על האסירים הפלסטינים ומקומם בפתרון הסכסוך
03/05/2016 - 18:00 עד 20:00
מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים שם לו למטרה לקדם דיון אזרחי ועשיר בנושאים הקשורים לחברה ולתרבות הערבית בכלל והפלסטינית בפרט, ליחסי יהודים–ערבים, לשפה הערבית ולסוגיות הקשורות למזרח התיכון בעת החדשה. לכבוד פתיחת המרכז נקיים סדרה של שלושה מפגשים שתבקש להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות...
מדורת שבט אלטרנטיבית? קווים לדמותו של הסרט הערבי של יום שישי אחר הצהריים
05/04/2016 - 18:00 עד 20:00
מנאראת: מרכז ון ליר ליחסי יהודים–ערבים שם לו למטרה לקדם דיון אזרחי ועשיר בנושאים הקשורים לחברה ולתרבות הערבית בכלל והפלסטינית בפרט, ליחסי יהודים–ערבים, לשפה הערבית ולסוגיות הקשורות למזרח התיכון בעת החדשה. לכבוד פתיחת המרכז נקיים סדרה של שלושה מפגשים שתבקש להאיר מזווית חברתית וביקורתית סוגיות...
06/03/2014 - 09:30 עד 14:45
הכנס מסכם את עבודתה של קבוצת הדיון והמחקר הבין-תחומית שפעלה במכון, אשר בדקה וניתחה את מגמות החקיקה האנטי-דמוקרטית של הכנסת מבחינה משפטית, חברתית ותרבותית, מתוך השוואה למקרי חקר דומים בעולם. בכנס יידונו גם ההשלכות של מגמה זו על ציבור האזרחים הפלסטינים בישראל ועל יחסיו עם המדינה ועם הציבור היהודי,...
מחלוקת בכלכלה 5 - הסיבות לפיתוח הכלכלי האטי בעולם הערבי: ויכוח נמשך
המזרח התיכון הערבי נמצא כבר שנים בתת־פיתוח כלכלי ביחס לרוב אזורי העולם. מחלוקת זו מציגה ומפרטת שלוש קבוצות של הסברים לתפקודן הלא מיטבי של הכלכלות הערביות בעבר ובהווה. הקבוצההראשונה מורכבת מהסברים גיאוגרפיים, ובהם מיקומו של המזרח התיכון, האקלים השורר בו, אוצרות הטבע שיש או אין בו והיותו גורם משיכה...
גבולות מצטלבים
בהתבסס על ניתוח של יצירת סטראוטיפים ושל קריאת תיגר יומיומית עליהם, המחקר מבקש לתרום פרספקטיבה מיקרו-סוציולוגית לחקר האי-שוויון והריבוד בישראל. פרספקטיבה זו נפקדת לרוב ממחקרי הריבוד המבוססים על גישה מבנית ומוסדית לחקר האי-שוויון בישראל וכן ממחקרים בינלאומיים הבוחנים מאבקים חברתיים נגד גזענות. תרומתה...