מחשבת ישראל

הלכה כהתרחשות
ההלכה היא התרחשות תרבותית ולא רק ספרות הלכתית. ממילא פילוסופיה של ההלכה אמורה לעסוק גם בפילוסופיה של ההתרחשות ההלכתית. למרבה הפלא פילוסופים של ההלכה לא עסקו עד כה בהתרחשות עצמה. החוקרים שמאמריהם מכונסים בספר מנסים להתמודד עם האתגר הזה. ברם עיסוק בכך טומן בחובו סתירה פנימית, שכן התרחשות היא דבר-מה...
מחשבת ישראל והאינטלקטואל המעורב
14/01/2016 - 18:30 עד 21:30
בערב הדיון יושק ספרו של אבינועם רוזנק, הגיונות במחשבת ישראל: בעקבות שיעוריו של אביעזר רביצקי (הוצאת זלמן שזר). הערב יוקדש לפועלו של פרופ' אביעזר רביצקי. בחלקו הראשון של הערב נדון בשאלות: מהו האינטלקטואל המעורב? מה זיקתה של פעילות זו לתחום המחקר של מחשבת ישראל? לאילו כיוונים נדרש תחום מחשבת ישראל...
פרופ' רחל אליאור
פרופ' רחל אליאור כיהנה פעמיים כראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. היא חברה בסגל האוניברסיטה מאז 1978 ומכהנת כפרופסור לפילוסופיה יהודית בקתדרה ע"ש ג'ון וגולדה כהן בחוג למחשבת ישראל. את התואר הראשון (1973) ואת תואר הדוקטור שלה (1976) קיבלה מן האוניברסיטה העברית בירושלים, שניהם...
Wisdom by the Week: The Weekly Torah Portion as an Inspiration for Thought and Creativity
Wisdom by the Week: The Weekly Torah Portion as Inspiration for Thought and creativity invites its readers to partake of an extraordinary experience: study and examination of the fifty-four weekly Torah readings through the prism of diverse works by a wide range of thinkers and artists.The writers...
אבינועם רוזנק
אבינועם רוזנק הוא מרצה בכיר בחוג למחשבת ישראל שבאוניברסיטה העברית בירושלים. את התואר הראשון (1991), השני (1993) והשלישי (1997) קיבל מן האוניברסיטה העברית ובאותה עת למד בבית המדרש של מכון שלום הרטמן (1994-1991). את מחקר הפוסט-דוקטורט עשה באוניברסיטת הרווארד (2002). תחומי המחקר שלו הם ההגות היהודית...
רב בעולם החדש: עיונים בהשפעתו של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק על תרבות, על חינוך ועל מחשבה יהודית
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק (1903–1993) היה מהמנהיגים הבולטים של היהדות האורתודוקסית המודרנית בארצות הברית במשך קרוב לחצי מאה. דמותו בלטה בנוף הרבני בשל השכלתו התורנית והכללית הרחבה, יכולתו הפדגוגית, כוחו הרטורי וסמכותו ההלכתית. פעילותו הרבנית והציונית השפיעה גם על הציונות הדתית בישראל.  הספר רב...
הוגים בפרשה: פרשת השבוע כהשראה ליצירה ולהגות היהודית לדורותיה
הוגים בפרשה: פרשת השבוע כהשראה ליצירה ולהגות היהודית לדורותיה מזמין את הקוראים לחוויה ייחודית של התבוננות ועיון בחמישים וארבע פרשיות התורה דרך הפריזמה של מגוון רחב של הוגים ויוצרים. כותבי המאמרים הם גברים ונשים מרקע תרבותי ואידיאולוגי מגוון, וכך גם ההוגים והיוצרים העומדים במוקד הדיון. רוחב יריעה זה...
האלוהים לא ייאלם דום: המודרנה היהודית והתיאולוגיה הפוליטית
הספר האלוהים לא ייאלם דום: המודרנה היהודית והתיאולוגיה הפוליטית הוא ניסיון ראשון להציג את המודרנה היהודית ואת הציונות מנקודת המבט של הבעיה התיאולוגית-פוליטית. הוא מבקש לרדת לעומקה של התהום התיאולוגית-פוליטית שיצר חילון התרבות היהודית, לאור המתח הפנימי בין חילון לדת המאפיין את החברה האירופית. ביסוד...
דרך הרוח: ספר היובל לאליעזר שביד (2 כרכים)
שונה היא דרך הרוח מכל דרך אחרת - היא מאהדת נופי רוח וחברה, מפלסת בהם נתיבי יצירה, מלכדת אותם ואחר כך שבה ומתפצלת לשבילים חדשים. לאמתו של דבר, גם ההולכים בה כל חייהם נמצאים תמיד בראשיתה, תמיד היא מזומנת להם מחדש.  דרך הרוח שאליעזר שביד מפלס בחייו ובמעשיו ניכרת בשלושה תחומים, שבידיו חד הם: המחקר,...
כנס החוגים למחשבת ישראל תשע"ב
05/06/2012 - 16:00 עד 06/06/2012 - 19:30
כנס החוגים למחשבת ישראל יציג את מיטב המחקר העדכני בתחום מחשבת ישראל בארץ ובעולם. הכנס יוקדש לשלושה פרופסורים שפרשו מהחוג למחשבת ישראל שבאוניברסיטה העברית בירושלים: פרופ' רחל אליאור, פרופ' זאב הרוי ופרופ' אביעזר רביצקי. הכנס ייפתח בערב שיוקדש לציון מחקריהם ותרומתם של החוקרים הפורשים...

Pages