מסורת

המסורתי – 20 שנה אחרי: פנינו לאן
22/01/2018 - 17:00 עד 21:00
לפני כעשרים שנה התקיים במכון ון ליר ביוזמת מכון "מעיינות" הכנס "יהדות המזרח מאין ולאן – המסורת ומתנגדיה". במוקד הכנס עמדה הרצאתו של מאיר בוזגלו, שעוררה דיון מעמיק בזהותם של יהודי ארצות האסלאם. הכנס שילב דיון אקדמי עם פעילות תרבותית שבמוקדה הפיוט. הכנס וההרצאה היו אירוע מכונן, והם עוררו תשומת לב...
הספרות היהודית החדשה
20/03/2017 - 19:30 עד 21:30
בספר זה נאספות קריאות חדשות בספרות היהודית המודרנית על מרחביה השונים, מהבעש"ט לעגנון, מרבי נחמן לקפקא. חיבור זה מציב מחדש את שאלת הספרות על ידי בחינת המשקעים החומריים העמוקים של סוגיית ההתגלות ותיקון העולמות בטקסט ובסיפור העבריים. הספר עוסק בשאלת הספרות היהודית החדשה מתוך זיקתה לסדרי המסורת ומפרש...
10/04/2013 - 18:00 עד 20:00
הדיון יתמקד בשני ערוצים מרכזיים, מקבילים מבחינה תרבותית וגאוגרפית: מסורת ותרגום. באשר למסורת, נעסוק בפרימו לוי ובקשריו עם הספרות האיטלקית-אירופית, ואילו בכל הנוגע לתרגום, נדון בתרגומי יצירתו של פרימו לוי לעברית, ובייחוד בתרגום שיריו שראו אור זה לא כבר בהוצאת כרמל. במסגרת ערב הדיון נציג גם את ספר...
Oral and Written Transmission, Open and Esoteric
14/03/2011 - 18:00 עד 19:30
Lecture by Prof. Shaul Shaked, The Hebrew University of Jerusalem    Within the framework of the Workshop on: Book Cultures and Religious Literacies in the Eastern Mediterranean
סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
המחשבה הערבית בשנות השמונים חרגה מהמגמה השלטת של ביקורת עצמית שפשטה במהירות אחרי 1967 וחוללה תפנית מכרעת לעבר דרך שיטתית יותר לבחון מחדש את ההוויה הערבית המודרנית ואת יחסיה עם העבר. אחד הנושאים המרכזיים שעלו לדיון היה הפנייה המטאפיזית ההמונית אל המורשת האסלאמית, התוראת', והציפייה שהסתערות תרבותית...
ראשית היווצרותה של הספרות המדעית העברית בימי הביניים: היבטים חדשים
21/12/2011 - 20:00 עד 22:00
ההרצאה תעסוק בבעייתיות שבאינגרציה של המדע והפילוסופיה בחברה היהודית המסורתית. הדיון יתמקד בהתאזרחות המהירה של גופי ידע רציונליסטיים אלו במסגרת התרבויות העבריות בדרום אירופה (בעיקר בדרום צרפת ובאיטליה) במאה השתים-עשרה והשלוש-עשרה. בראשית המאה השתים-עשרה היו אלו תרבויות מסורתיות לכל דבר, והעיסוק...